Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

NN 78/2015 (17.7.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1509

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 6. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU OSOBA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) I PRIJELAZNIM INSTRUMENTOM

I.

U Odluci o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (»Narodne novine«, broj 84/2014), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osobom nadležnom za upravljanje drugom komponentom programa IPA Prekogranična suradnja i koordinatorom za prekograničnu suradnju, imenuje se Franka Vojnović, načelnica Sektora za politiku regionalnoga razvoja u okviru Uprave za regionalni razvoj u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/60

Urbroj: 50301-05/16-15-4

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.