Rješenje Ministarstva zdravlja, klasa: UP/I-510-01/08-01/17, Urbroj: 534-04-1-2/7-15-29 od 6. srpnja 2015.

NN 78/2015 (17.7.2015.), Rješenje Ministarstva zdravlja, klasa: UP/I-510-01/08-01/17, Urbroj: 534-04-1-2/7-15-29 od 6. srpnja 2015.

78 17.07.2015 Rješenje Ministarstva zdravlja, klasa: UP/I-510-01/08-01/17, Urbroj: 534-04-1-2/7-15-29 od 6. srpnja 2015.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1519

Ministar zdravlja na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i članka 10. Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo (»Narodne novine« broj 77/05 i 125/08) sukladno prijedlogu Nacionalnog zdravstvenog vijeća, i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da Zavod za psihofarmakologiju i biologijsku psihijatriju Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, ne ispunjava uvjete za obnovu i dodjelu naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravlja za biologijsku psihijatriju«.

II. Ukida se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za biologijsku psihijatriju« Zavodu za psihofarmakologiju i biologijsku psihijatriju Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Klasa: UP/I-510-01/08-01/17

Urbroj: 534-04-1-2/7-15-29

Zagreb, 6. srpnja 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.