Naputak o glomaznom otpadu

NN 79/2015 (20.7.2015.), Naputak o glomaznom otpadu

79 20.07.2015 Naputak o glomaznom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1534

Na temelju članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

NAPUTAK

O GLOMAZNOM OTPADU

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom.

Članak 2.

(1) Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom i koje se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07 – glomazni otpad, propisan je Dodatkom ovog Naputka.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka razvrstava vrste tvari i predmeta u skupine prema namjeni tvari i predmeta.

(3) Popis iz stavka 1. ovoga članka ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom koji uređuje posebnu kategoriju otpada propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u tu posebnu kategoriju otpada.

Članak 3.

Dodatak ovog Naputka je tiskan uz ovaj Naputak i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/66

Urbroj: 517-01-15-1

Zagreb, 7. srpnja 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK

POPIS VRSTA PREDMETA I TVARI KOJI SE SMATRAJU KRUPNIM (GLOMAZNIM) KOMUNALNIM OTPADOM

1. KUPAONSKA OPREMA

kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.) tuš kada, sauna

kada za djecu

kupaonski ormar i police

zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša)

umivaonik

toalet i bide (školjka i daska)

slavina za vodu, nosač tuša, i crijevo za tuš

stalak za ručnike i sl.

ogledalo

2. STVARI ZA DJECU

krevet za dijete

stolica i hodalica za dijete

veće igračke

dječja kolica

auto sjedalica za dijete

3. PODNE OBLOGE

tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.

4. NAMJEŠTAJ

ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl.

polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.)

stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.)

stolac, klupa, barska stolica

zidni/stolni sat većih dimenzija

daska kod uzglavlja kreveta

stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi)

fotelja, naslonjač, krevet, tabure

madrac, nadmadrac, podnica kreveta

okvir za sliku većih dimenzija

prozorske zaštitne rešetke i grilje

sobne pregrade

5. KUHINJSKA OPREMA

kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.)

sudoper

radna površina

šank

6. VRTNA OPREMA

ograda i vrata

vrtni namještaj

vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.)

sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz)

drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz)

posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija

vrtni ukrasi većih dimenzija

vrtna klupa

crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja

ljuljačka

suncobran i stalak za suncobran

sklopivi bazen

roštilj

7. OSTALI GLOMAZNI OTPAD

rolete, žaluzine, tende i sl.

ljestve i samostojeće stepenice

zavjese i nosači zavjesa

vrata (npr. sobna, ulazna i dr.)

staklo (okno)

prozor, prozorski okvir

invalidska kolica

dekorativni predmeti većih dimenzija

oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.)

sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.)

radijator

kante i posude većih dimenzija

tapete

daska za glačanje

okvir za sušenje rublja