Pravilnik o izmjeni Pravilnika o čamcima

NN 81/2015 (22.7.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o čamcima

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1556

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/14) ministar pomorstva prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ČAMCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o čamcima (»Narodne novine« broj 72/2015) u članku 44. stavku 2. rimska brojka i slovo: »IIIc« zamjenjuju se rimskom brojkom: »III«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/12

Urbroj: 530-03-3-2-1-15-4

Zagreb, 9. srpnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.