Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Zagorski puran"

NN 81/2015 (22.7.2015.), Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Zagorski puran"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1558

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 80/2013, 14/2014, u daljnjem tekstu Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA IZMJENU I DOPUNU SPECIFIKACIJE PROIZVODA »ZAGORSKI PURAN«

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 17. srpnja 2015. godine zaprimilo je Zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda »Zagorski puran« podnositelja Poljoprivredne zadruge Puran zagorskih brega, Magistratska 1, 49000 Krapina.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na Zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda sukladno članku 5. stavku 4. Zakona.

3. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

4. Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na internetskoj stranici Ministarstva (www.mps.hr) objavit će se Specifikacija proizvoda »Zagorski puran«.

Klasa: Up/I-310-26/15-01/06

Urbroj: 525-09/1341-15-2

Zagreb, 17. srpnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.