Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 82/2015 (24.7.2015.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1585

Nakon usporedbe s izvornim tekstom, utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 79 od 20. srpnja 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 79/15.) u članku 5. umjesto riječi: »dan nakon« trebaju stajati riječi: »osmog dana od dana«.

Klasa: 025-04/15-01/167

Urbroj: 338-01-01-15-03

Zagreb, 22. srpnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog

zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.