Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

NN 83/2015 (28.7.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1595

Na temelju članka 17. stavka 1., a u vezi s člankom 19. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (»Narodne novine«, br. 31/2007, 77/2008, 154/2008, 15/2009, 36/2009, 33/2010 i 117/2010), točka II. mijenja se i glasi:

»Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju označeno je poligonom točaka izraženih u Gauss-Krügerovoj projekciji kako slijedi:

Broj polja

Ovlaštenik koncesije

Namjena koncesije

Točke koje zatvaraju površinu polja

Koordinate

Površina polja (m²)

Zona

Y

X

301

Anica Slade, vl. obrta Slade

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6476412.00

6476452.92

6476565.33

6476507.00

4744951.00

4744989.81

4744944.18

4744917.00

5398

1

302

Petra Bukvić, vl. obrta Bukvić

Uzgoj školjaka

5

6

7

8

6476948.13

6476967.95

6477036.83

6477017.01

4745058.40

4745097.51

4745064.24

4745023.11

3443

1

307

Maro Franušić, vl. obrta Meri

Uzgoj školjaka

104

105

106

107

6477439.85

6477470.32

6477549.60

6477519.13

4744634.66

4744674.30

4744613.37

4744573.72

5000

1

308

Cvijetko Matković, vl. obrta Mušula

Uzgoj školjaka

29

30

31

32

6477143.28

6477153.73

6477204.57

6477191.57

4744428.26

4744439.83

4744380.00

4744370.41

1214

1

309

Ivo Bautović, vl. obrta Štica

Uzgoj školjaka

33

34

35

36

6477264.44

6477279.39

6477374.56

6477360.54

4744310.19

4744322.52

4744225.70

4744213.03

2600

1

310

Cvijetko Matković, vl. obrta Mušula

Uzgoj školjaka

37

38

39

40

6477471.97

6477492.09

6477567.35

6477552.45

4744361.05

4744376.72

4744305.70

4744284.55

2725

1

311

Niko Roko, vl. obrta Roko

Uzgoj školjaka

41

42

43

44

6477685.75

6477704.90

6477828.33

6477806.19

4744147.52

4744168.19

4744079.03

4744050.70

4907

1

312

Petar Brbora, vl. obrta Brbora

Uzgoj školjaka

45

46

47

48

49

50

51

6477943.84

6477975.00

6478040.00

6478013.10

6478036.52

6478104.19

6478083.51

4743993.00

4744033.00

4743976.00

4743937.85

4743971.07

4743911.73

4743881.79

7704

1

316

Pero Radibratović, vl. obrta Malo more

Uzgoj školjaka

62

63

64

65

6478199.11

6478233.18

6478311.17

6478274.99

4744067.34

4744101.39

4744050.49

4744009.07

4820

1

317

Mario Radibratović, vl. obrta Mario

Uzgoj školjaka

66

67

68

69

6478149.22

6478252.15

6478198.79

6478094.52

4744052.95

4743988.72

4743899.05

4743964.85

12721

1

319

Pero Radibratović, vl. obrta Malo more

Uzgoj školjaka

74

75

76

77

6478558.94

6478650.81

6478607.31

6478534.24

4743434.74

4743367.40

4743341.34

4743408.12

4459

1

320

Mario Radibratović, vl. obrta Mario

Uzgoj školjaka

78

79

80

81

6478650.76

6478734.87

6478683.75

6478574.13

4743518.20

4743462.10

4743378.52

4743451.84

11395

1

322

Neda Kunica, vl. obrta Krnjice

Uzgoj školjaka

86

87

88

89

6478808.57

6478883.52

6478870.92

6478793.01

4743350.70

4743305.25

4743273.76

4743327.75

2780

1

323

Niko Roko, vl. obrta Roko

Uzgoj školjaka

90

91

92

93

6478896.44

6478985.53

6478984.88

6478890.29

4743334.51

4743310.24

4743257.16

4743273.99

5286

1

324

Marinko Lončarica, vl. obrta Lončarica

Uzgoj školjaka

94

95

96

97

6479028.40

6479129.69

6479101.16

6478995.92

4743394.36

4743356.59

4743260.95

4743268.57

12125

1

325

Nikša Škrabo, vl. obrta Škrabo

Uzgoj školjaka

98

99

100

101

6479131.12

6479219.46

6479171.00

6479108.63

4743326.42

4743290.76

4743246.00

4743258.77

5094

1

326

Nikša Škrabo, vl. obrta Škrabo

Uzgoj školjaka

102

103

104

105

6479240.72

6479326.08

6479320.61

6479235.25

4743316.71

4743260.91

4743252.54

4743308.34

1020

1

329

Niko Konjuh, vl. obrta Konjuh

Uzgoj školjaka

114

115

116

117

6479251.43

6479322.72

6479298.69

6479226.02

4743630.79

4743576.88

4743541.46

4743590.85

3989

1

331

Zoran Radinković, vl. obrta Radinković

Uzgoj školjaka

122

123

124

125

6479025.00

6479121.70

6479090.13

6478996.78

4743850.31

4743792.95

4743753.53

4743811.72

5434

1

336

Ankica Šatara, vl. obrta Toni

Uzgoj školjaka

142

143

144

145

6477861.00

6477973.00

6477957.00

6477845.00

4744676.00

4744620.00

4744593.00

4744649.37

3902

1

337

Ankica Šatara, vl. obrta Toni

Uzgoj školjaka

146

147

148

149

6477630.61

6477652.76

6477644.93

6477621.68

4744884.01

4744870.43

4744857.01

4744872.47

405

1

369

Stijepo Memunić, vl. obrta Kurenat

Uzgoj školjaka

280

281

282

283

6474799.77

6474826.71

6474864.89

6474834.60

4746286.88

4746331.50

4746301.11

4746263.83

2259

1

371 A

Leonardo Franušić, vl. obrta Malo more

Uzgoj školjaka

288A

290

291

288

6474351.00

6474438.00

6474435.26

6474349.16

4746864.00

4746777.00

4746773.40

4746860.46

508

1

371 B

Ante Franušić Baro, vl. obrta Tonći

Uzgoj školjaka

288B

290B

290A

288A

6474362.38

6474450.28

6474438.00

6474351.00

4746879.95

4746791.61

4746777.00

4746864.00

2373

1

380

Triton – trade d.o.o.

Uzgoj školjaka

324

325

326

327

6477490.93

6477421.90

6477428.22

6477497.73

4743898.21

4743964.75

4743971.55

4743907.92

999

1

381

Dragan Maškarić, vl. obrta More

Uzgoj školjaka

328

329

330

331

6477328.97

6477243.86

6477250.32

6477335.44

4743957.05

4744029.15

4744036.78

4743964.68

1115

1

382

Jocko Božović, vl. obrta Božović

Uzgoj školjaka

332

333

334

335

6477293.01

6477301.29

6477360.98

6477354.81

4744056.01

4744061.21

4744010.42

4744002.15

787

1

422

Igor Štrbinić, vl. obrta Štrbe

Uzgoj školjaka

501

502

503

504

6477901.00

6477956.00

6477922.93

6477850.03

4743792.00

4743745.00

4743693.78

4743736.74

5295

1

425

Marinus d.o.o.

Uzgoj školjaka

513

514

515

516

6477211.49

4744161.55

6477277.37

6477203.35

4744161.55

4744103.45

4744091.67

4744150.55

1345

1

426

Jocko Božović, vl. obrta Božović

Uzgoj školjaka

517

518

519

520

6477190.81

6477258.96

6477245.71

6477181.43

4744134.02

4744082.21

4744068.95

4744123.15

1399

1

501

Petra Bukvić, vl. obrta Bukvić

Uzgoj školjaka

2

3

4

5

6477234.00

6477296.00

6477318.00

6477261.00

4744587.00

4744537.00

4744569.00

4744612.00

2835

1

503

Neda Kunica, vl. obrta Krnjice

Uzgoj školjaka

10

11

12

13

6478709.00

6478754.00

6478676.00

6478619.00

4743919.00

4744007.00

4744060.00

4743986.00

9864

1

504

Mario Delo, vl. obrta Delo

Uzgoj školjaka

14

15

16

17

18

19

6475395.00

6475335.00

6475326.00

6475371.00

6475337.00

6475349.00

4745973.00

4746008.00

4745989.00

4745961.00

4745970.00

4745964.00

1655

1

232

Nova spona d.o.o.

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6477738.01

6477768.00

6477852.00

6477824.48

4743876.08

4743911.00

4743845.00

4743809.04

4934

1

221

Mario Delo, vl. obrta Delo

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6475448.16

6475510.00

6475530.00

6475467.00

4746385.00

4746476.00

4746463.00

4746373.00

2538

1

226

Marinus d.o.o.

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6

6477127.41

6477177.44

6477199.67

6477210.17

6477243.52

6477188.56

4744223.92

4744282.93

4744256.53

4744254.07

4744224.38

4744169.00

6510

1

172

Maro Franušić, vl. obrta Meri

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6474456.00

6474488.00

6474643.00

6474595.00

4746509.00

4746573.00

4746492.00

4746439.00

11620

1

238

Zoran Radinković, vl. obrta Radinković

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6479026.64

6478043.00

6479089.48

6479070.03

4743857.34

4743885.74

4743858.11

4743830.02

1761

1

39 A

Drage Konjuh, vl. obrta Štrbinić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6477961.70

6477992.33

6478079.88

6478049.25

4743708.78

4743758.42

4743704.40

4743654.76

6000

1

46 A

Davor Cvjetanović, vl. obrta Dado

Uzgoj školjaka

100

101

102

103

6478166.00

6478227.00

6478203.00

6478146.00

4743659.00

4743635.00

4743592.00

4743614.00

3102

1

333

Neda Kunica, vl. obrta Krnjice

Uzgoj školjaka

130

131

132

133

6478774.40

6478853.54

6478830.48

6478747.13

4743978.64

4743918.12

4743882.74

4743946.06

4319

1

341

Ostriga d.o.o.

Uzgoj školjaka

162

163

164

165

6475511.54

6475602.85

6475475.82

6475400.62

4746783.55

4746707.99

4746542.35

4746595.23

22375

2

348

Marinko Miljević, vl. obrta Miljević

Uzgoj školjaka

190

191

192

193

6476466.25

6476523.52

6476454.23

6476389.69

4748416.83

4748371.89

4748292.49

4748338.29

8118

2

350

Andro Miljević, vl. obrta Miljević

Uzgoj školjaka

198

199

200

201

6476229.50

6476247.31

6476205.48

6476177.33

4748374.62

4748358.23

4748316.43

4748351.45

1955

2

375

Mato Franušić, vl. obrta MF školjka

Uzgoj školjaka

304

305

306

307

6475167.21

6475297.59

6475220.73

6475101.00

4746930.17

4746857.25

4746741.61

4746820.99

19505

2

427

Cvijetko Matković, vl. obrta Mušula

Uzgoj školjaka

521

522

523

524

6476606.00

6476676.00

6476595.00

6476525.00

4748524.00

4748462.00

4748365.00

4748430.00

11828

2

505

Cvijetko Matković, vl. obrta Mušula

Uzgoj školjaka

20A

21A

21

22

22A

23

23A

20

6475714.00

6475763.00

6475773.00

6475792.00

6475797.00

6475746.00

6475751.00

6475724.00

4746885.00

4746958.00

4746952.00

4746937.00

4746933.00

4746861.00

4746857.00

4746879.00

3899

2

507

Josip Bazdan, vl. obrta Petar

Uzgoj školjaka

25

115

114

26

6475848.00

6475887.00

6475825.00

6475808.00

4747075.00

4747059.00

4746966.00

4746983.00

3431

2

508

Cvijetko Matković, vl. obrta Mušula

Uzgoj školjaka

28

29

30

31

6475979.26

6476047.00

6475965.00

6475860.49

4746970.34

4746843.00

4746652.00

4746785.47

29277

2

509

Niko Beatović, vl. obrta Vrelo

Uzgoj školjaka

32

33

34

35

6476622.00

6476675.00

6476701.00

6476645.00

4748065.00

4748149.00

4748134.00

4748048.00

2954

2

510

Ivo Milovčić, vl. obrta Taksi Mili

Uzgoj školjaka

36

37

38

39

6476671.00

6476695.00

6476756.00

6476736.00

4748019.00

4747999.00

4748089.00

4748105.00

3070

2

511

Mare Zec, vl. obrta Zec

Uzgoj školjaka

40

40A

41

41A

6476932.00

6476940.00

6476855.00

6476863.00

4748056.00

4748050.00

4747945.00

4747939.00

1350

2

513

Nikša Matković, vl. obrta Makoć

Uzgoj školjaka

46

47

48

49

6476516.00

6476568.00

6476548.00

6476495.00

4747902.00

4747982.00

4747996.00

4747920.00

2439

2

515

Stijepo Grljević, vl. obrta Šotro

Uzgoj školjaka

54

55

56

57

6476405.00

6476439.00

6476369.00

6476340.00

4747785.00

4747757.00

4747665.00

4747689.00

4716

2

516

Nikša Vatović, vl. obrta Pergolar

Uzgoj školjaka

58

59

60

61

6476400.00

6476393.00

6476341.00

6476343.00

4748119.00

4748120.00

4748047.00

4748041.00

530

2

520

Ante Butigan, vl. obrta Kazerma

Uzgoj školjaka

74

75

76

77

6476454.00

6476540.00

6476481.00

6476398.00

4748458.00

4748534.00

4748591.00

4748523.00

9294

2

521

Nikša Vatović, vl. obrta Pergolar

Uzgoj školjaka

78

79

80

81

6476432.00

6476374.00

6476302.00

6476370.00

4748424.00

4748363.00

4748436.00

4748513.00

9726

2

523

Andro Miljević, vl. obrta Miljević

Uzgoj školjaka

87

88

89

90

6476195.00

6476157.00

6476064.00

6476109.00

4748228.00

4748146.00

4748221.00

4748296.00

9993

2

525

Vlaho Čikato, vl. obrta Čikato

Uzgoj školjaka

95

96

97

98

6476171.00

6476207.00

6476261.00

6476219.00

4748133.00

4748106.00

4748199.00

4748221.00

4779

2

526

Andro Miljević, vl. obrta Miljević

Uzgoj školjaka

100

101

102

103

6476007.00

6475998.00

6475984.00

6475996.00

4747982.00

4747903.00

4747902.00

4747983.00

1000

2

531

Maro Franušić, vl. obrta Meri

Uzgoj školjaka

122

123

124

125

6474593.00

6474633.00

6474550.00

6474509.00

4747181.00

4747239.00

4747311.00

4747251.00

7802

2

2

Ponta luke d.o.o.

Uzgoj bijele ribe

A

B

C

D

6472754.00

6472804.00

6472731.00

6472781.00

4747455.00

4747432.00

4747406.00

4747383.00

2979

2

14A

Ante Mihovčević, vl. obrta Mihočević

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6471641.00

6471769.00

6471692.00

6471584.00

4747823.00

4747756.00

4747628.00

4747684.00

19874

2

94A

Jelka Balović, vl. obrta Balović

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6471940.00

6471948.00

6471930.00

6471847.00

4747559.00

4747514.00

4747492.00

4747531.00

3469

2

44A1

Mario Franušić, vl. obrta Banja

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6474871.00

6474854.00

6474779.27

6474811.98

4746910.00

4746851.28

4746898.05

4746953.18

4925

2

44A2

Mario Franušić, vl. obrta Banja

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6474894.00

6474900.89

6475015.50

6474966.55

6474852.18

4746915.00

4746925.87

4746856.89

4746766.92

4746833.26

13810

2

197

Ivo Matković, vl. obrta Matković

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6476350.00

6476366.00

6476308.00

6476292.00

4748163.00

4748152.00

4748070.00

4748082.00

1971

2

208

Stijepo Gjurgjević, vl. obrta Zlatna školjka

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6476512.53

6476578.50

6476607.07

6476547.52

4748196.26

4748296.36

4748278.75

4748178.37

4300

2

209

Antun Milovčić, vl. obrta Palastura

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6476900.42

6476912.43

6476994.16

6476980.27

4748350.40

4748370.68

4748311.95

4748293.64

2307

2

211

Ante Cvjetanović, vl. obrta Bistrina

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

5

6476998.37

6477050.58

6477134.44

6477125.09

6476982.61

4748307.70

4748271.51

4748211.71

4748185.02

4748284.21

4763

2

212A

Niko Beatović, vl. obrta Vrelo

Uzgoj školjaka

1

2

5

6

6476927.15

6477025.16

6476908.36

6477004.87

4748262.15

4748188.20

4748237.84

4748156.21

4257

2

213

Sniježana Šimunović, vl. obrta Petra

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6477045.27

6477113.37

6477055.69

6477000.14

4748207.32

4748173.95

4748090.93

4748141.12

6760

2

179

Cvijetko Matković, vl. obrta Mušula

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6475113.88

6475216.60

6475184.00

6475083.00

4747181.58

4747125.10

4747061.00

4747125.00

8058

2

181

Anto Franušić Baro, vl. obrta Tonći

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6474825.55

6474891.60

6474856.44

6474788.13

4747388.83

4747309.13

4747246.62

4747297.59

7535

2

217

Nova spona d.o.o.

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6475871.38

6475915.45

6476025.21

6475985.95

4746291.83

4746354.83

4746289.16

4746231.23

9413

2

176

Ljubomir Franušić, vl. obrta Maestral

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6474980.53

6475008.00

6475096.00

6475064.10

4746758.71

4746811.00

4746757.00

4746707.88

5906

2

538

Cvijetko Matković, vl. obrta Mušula

Uzgoj školjaka

150

151

152

153

6472258.00

6472342.00

6472262.00

6472163.00

4748805.00

4748903.00

4748967.00

4748878.00

14449

2

428

Ante Butigan, vl. obrta Kazerma

Uzgoj školjaka

525

526

527

528

6476190.36

6476200.24

6476154.56

6476143.30

4747777.10

4747770.90

4747701.95

4747710.42

1056

2

353

Ponta luke d.o.o.

Prihvat mlađi školjaka

212

213

214

215

6473294.71

6473367.45

6473343.53

6473273.59

4748183.40

4748140.97

4748100.82

4748142.75

3832

2 Usko

354

Ponta luke d.o.o.

Prihvat mlađi školjaka

216

217

218

219

6472944.87

6473114.34

6473066.00

6472891.92

4748451.51

4748274.67

4748229.25

4748381.03

18276

2 Usko

355

Mato Franušić, vl. obrta MF školjka

Prihvat mlađi školjaka

220

221

222

223

6472831.71

6472922.86

6472874.14

6472787.48

4748544.88

4748477.00

4748416.26

4748476.61

8714

2 Usko

356

Ostriga d.o.o.

Prihvat mlađi školjaka

224

225

226

227

6472648.00

6472736.56

6472710.65

6472625.37

4748624.90

4748565.57

4748531.76

4748589.95

4414

2

Usko

357

Ostriga d.o.o.

Prihvat mlađi školjaka

228

229

230

231

6472511.75

6472592.16

6472565.95

6472488.53

4748720.25

4748663.70

4748631.32

4748687.88

3952

2

Usko

358

Ante Franušić Baro, vl. obrta Tonći

Prihvat mlađi školjaka

232

233

234

235

6472369.68

6472465.92

6472452.34

6472355.26

4748811.26

4748754.98

4748734.09

4748795.57

2592

2

Usko

534

Mario Radibratović, vl. obrta Mario

Prihvat mlađi školjaka

134

135

136

137

6473427.00

6473417.00

6472958.00

6472960.00

4747733.00

4747726.00

4747983.00

4747997.00

6424

2

Usko

535

Ostriga d.o.o.

Prihvat mlađi školjaka

138

139

140

141

6472900.00

6472883.00

6472657.00

6472673.00

4748024.00

4748003.00

4748132.00

4748166.00

8464

2

Usko

537

Ponta luke d.o.o.

Prihvat mlađi školjaka

146

147

148

149

6472128.00

6472140.00

6471963.00

6471942.00

4748387.00

4748420.00

4748510.00

4748487.00

6649

2

Usko

363

Ivica Glavor, vl. obrta Đido

Uzgoj školjaka

252

253

254

255

256

257

258

6458992.79

6459007.03

6459017.72

6458998.87

6458965.59

6458991.00

6458984.00

4751984.39

4751972.42

4751889.94

4751879.86

4751955.93

4751915.00

4751909.00

2981

3

364

Ciplić d.o.o.

Uzgoj bijele ribe

257

258

259

260

261

262

6458823.32

6458979.30

6458982.47

6458963.45

6458853.68

6458796.34

4752799.00

4752762.75

4752742.34

4752698.00

4752691.83

4752715.43

14291

3

392

Maro Franušić, vl. obrta Meri

Uzgoj školjaka

372

373

374

375

6462090.12

6462095.71

6462142.39

6462136.80

4751319.18

4751327.47

4751296.03

4751287.74

562

3

395

Ivo Bautović, vl. obrta Štica

Uzgoj školjaka

384

385

386

387

6461924.66

6461934.82

6461984.98

6461975.82

4751280.50

4751300.23

4751279.34

4751257.90

1253

3

397

Mato Ledinić, vl. obrta Školjka

Uzgoj školjaka

392

393

394

395

6461680.63

6461709.00

6461762.00

6461733.57

4751308.56

4751351.00

4751322.00

4751279.14

3089

3

398

Ivo Bautović, vl. obrta Štica

Uzgoj školjaka

396

397

398

399

400

401

6461753.49

6461787.97

6461888.58

6461863.23

6461817.43

6461806.00

4751419.60

4751480.31

4751433.06

4751379.16

4751406.59

4751390.38

7352

3

402

Jocko Božović, vl. obrta Božović

Uzgoj školjaka

414

415

416

417

6461617.16

6461641.57

6461716.07

6461692.11

4751395.64

4751447.47

4751414.63

4751356.89

4960

3

403

Vicko i Zdravko Lazić, vl. obrta Braća Lazić

Uzgoj školjaka

418

419

420

421

6461659.99

6461698.66

6461777.14

6461737.72

4751457.38

4751518.10

4751477.94

4751416.11

6376

3

404

Marinus d.o.o.

Uzgoj školjaka

422

423

424

425

6461702.12

6461711.40

6461789.59

6461781.48

4751527.43

4751546.13

4751502.10

4751487.34

1684

3

415

Mato Ledinić, vl. obrta Školjka

Uzgoj školjaka

469

470

471

472

6457362.26

6457372.68

6457463.10

6457454.06

4752570.77

4752646.65

4752633.11

4752565.57

6624

3

418

Dubravko Vukas, vl. obrta Marikultura Vukas

Uzgoj školjaka

484

485

486

487

6457330.66

6457339.47

6457424.84

6457410.81

4752854.29

4752893.44

4752856.10

4752817.48

3642

3

419

Silvija Ledinić, vl. obrta Sutvid

Uzgoj školjaka

488

489

490

491

6457342.10

6457354.13

6457448.48

6457438.98

4752905.63

4752924.57

4752880.47

4752858.85

2428

3

421

Plankton trade d.o.o.

Uzgoj bijele ribe

496

497

498

499

500

6457407.82

6457541.60

6457668.95

6457572.18

6457416.19

4753468.83

4753462.03

4753381.04

4753246.29

4753365.99

34345

3

539

Mato Franušić, vl. obrta MF školjka

Uzgoj školjaka

154

155

156

157

6471509.00

6471342.00

6471234.00

6471402.00

4748698.00

4748798.00

4748628.00

4748525.00

39637

3

541

Ponta luke d.o.o.

Uzgoj školjaka

162

163

164

165

6471170.00

6471068.00

6470964.00

6471052.00

4748546.00

4748409.00

4748480.00

4748635.00

23806

3

542

Ponta luke d.o.o.

Uzgoj školjaka

166

167

168

169

6470984.00

6470830.00

6470730.00

6470883.00

4748691.00

4748795.00

4748645.00

4748534.00

34366

3

544

Mario Radibratović, vl. obrta Mario

Uzgoj školjaka

174

175

176

177

6470013.00

6469955.00

6470122.00

6470170.00

4748854.00

4748805.00

4748678.00

4748740.00

15377

3

545

Mario Radibratović, vl. obrta Mario

Uzgoj školjaka

178

179

180

181

6470027.00

6470013.00

6470087.00

6470108.00

4748700.00

4748670.00

4748619.00

4748641.00

2977

3

554

Ivo Bautović, vl. obrta Štica

Uzgoj školjaka

215

216

217

218

6461089.00

6461133.00

6461236.00

6461198.00

4753159.00

4753214.00

4753118.00

4753067.00

9472

3

555

Vicko i Zdravko Lazić, vl. obrta Braća Lazić

Uzgoj školjaka

219

220

221

222

6461454.00

6461529.00

6461550.00

6461458.00

4752790.00

4752805.00

4752709.00

4752692.00

8299

3

556

Vicko i Zdravko Lazić, vl. obrta Braća Lazić

Uzgoj školjaka

223

224

225

226

6461471.00

6461579.00

6461601.00

6461490.00

4752601.00

4752618.00

4752506.00

4752488.00

12677

3

558

Ante Prlaguzić, vl. obrta Dagnja

Uzgoj školjaka

231

232

233

234

6461624.00

6461729.00

6461731.00

6461634.00

4752181.00

4752217.00

4752121.00

4752098.00

9216

3

559

Vicko i Zdravko Lazić, vl. obrta Lazić

Uzgoj školjaka

235

236

237

238

6466280.00

6466345.00

6466441.00

6466388.00

4750889.00

4750949.00

4750864.00

4750794.00

11940

3

76

Ante Prlaguzić, vl. obrta Dagnja

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6462030.00

6462030.00

6462009.00

6461999.00

4751157.00

4751150.00

4751160.00

4751177.00

237

3

101

Antonio Pinčević, vl. obrta Ponta

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6457085.80

6457168.70

6457152.00

6457069.00

4753124.90

4753069.00

4753044.20

4753100.00

2997

3

119

Toni Rusković, vl. obrta Nana

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6457570.68

6457628.25

6457653.61

6457594.94

4752899.75

4753004.03

4752988.60

4752884.53

3475

3

124

Antonio Pinčević, vl. obrta Ponta

Uzgoj bijele ribe

1

2

3

4

6457513.94

6457523.42

6457564.45

6457544.52

4752409.60

4752420.41

4752383.59

4752371.24

967

3

101 A

Antonio Pinčević, vl. obrta Ponta

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6457151.16

6457187.22

6457277.48

6457243.68

4753042.96

4753096.45

4753035.84

4753980.45

4496

3

143

Vicko i Zdravko Lazić, vl. obrta Braća Lazić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6461840.00

6461922.26

6461872.36

6461786.28

4751797.11

4751717.58

4751653.78

4751738.47

9407

3

144

Vicko i Zdravko Lazić, vl. obrta Braća Lazić

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6461699.21

6461750.45

6461840.00

6461786.28

6461782.10

4751818.78

4751881.46

4751797.11

4751738.47

4751733.90

10045

3

127

Ivo Bautović, vl. obrta Štica

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6458736.12

6458753.65

6458781.97

6458756.57

4751930.59

4751943.39

4751901.61

4751884.31

1312

3

131

Antonio Pinčević, vl. obrta Ponta

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6459093.55

6459147.49

6459159.62

6459108.15

4752075.48

4752114.80

4752095.25

4752060.21

1415

3

134

Toni Rusković, vl. obrta Nana

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6459979.59

6460064.10

6460058.71

6459973.30

4751978.93

4751961.18

4751936.47

4751955.79

2141

3

168

Ante Šerlija, vl. obrta Crkvica

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6471459.57

6471554.90

6471501.57

6471412.58

4744567.29

4749505.99

4749435.36

4749507.32

9360

3

159

Ante Šerlija, vl. obrta Crkvica

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6471830.78

6471878.78

6471973.53

6471925.87

4749174.87

4749268.82

4749201.79

4749117.17

11458

3

160

Ante Šerlija, vl. obrta Crkvica

Uzgoj školjaka

1

2

3

4

6471925.87

6471973.53

6472062.05

6472014.27

4749117.17

4749201.79

4749139.18

4749062.78

9914

3

U zoni 1. dopušteno je uzgajati 2,5 kg školjaka i 6,0 kg ribe godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

U zoni 2. dopušteno je uzgajati 2,5 kg školjaka i 6,0 kg ribe godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

U zoni 3. dopušteno je uzgajati 2,5 kg školjaka i 6,0 kg ribe godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

Površine polja izračunate su iz koordinata rubnih (lomnih) točaka koje zatvaraju površinu polja.

Grafički prilog s ucrtanim poljima čini sastavni dio Dodatka ugovoru.«.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture potpisati Dodatke ugovorima o koncesiji u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Zadužuju se Ovlaštenici koncesija da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, dostave ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, a koje zadužnice čine priloge Dodacima ugovora o koncesiji iz točke II. ove Odluke.

Ako Ovlaštenici koncesija ne dostave ovjerene zadužnice u iznosima i u roku iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati Dodaci ugovora o koncesiji iz točke II. ove Odluke te gube sva prava utvrđena ovom Odlukom.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/11

Urbroj: 50301-05/18-15-3

Zagreb, 23. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

83 28.07.2015 Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora