Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

NN 83/2015 (28.7.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1615

Na temelju članka 236. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine« br. 51/2010, 84/2010, 145/2011, 140/2013 i 85/2014) u članku 1.a iza podstavka 8. dodaje se podstavak 9. koji glasi:

»Direktiva 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/61/EEZ.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. u tabelarnom popisu vozila pod oznaka kategorije, u oznaci L1, opis kategorije mijenja se i glasi:

»Motorna vozila s 2 kotača (mopedi), čiji radni obujam cilindra motora nije veći od 50 cm³ ili kod elektromotora čija najveća nazivna neto-snaga nije veća od 4 kW i čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 45 km/h«.

U oznaci L2, opis kategorije mijenja se i glasi:

»Motorna vozila s 3 kotača (mopedi), čiji radni obujam cilindra motora nije veći od 50 cm³ ili kod elektromotora čija najveća nazivna neto-snaga nije veća od 4 kW i čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 45 km/h«.

U oznaci L3, opis kategorije mijenja se i glasi:

»Motorna vozila s 2 kotača (motocikli), čiji je radni obujam cilindra motora veći od 50 cm³ i čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 45 km/h«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/72

Urbroj: 530-05-1-1-2-1-5-1

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

83 28.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama 83 28.07.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama