Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije

NN 84/2015 (29.7.2015.), Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije

84 29.07.2015 Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1638

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Šibensko-kninske županije razvrstavaju se u:

1. Luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku:

1) luka Šibenik

2. Luke županijskog značaja:

1) Gradska luka Šibenik

2) luka Vodice

3. Luke lokalnog značaja:

1) luka Pirovac

2) luka Tisno

3) luka Betina

4) luka Murter – Butina

5) luka Jadrija

6) luka Jezera

7) luka Tribunj

8) luka Prvić Šepurine

9) luka Prvić Luka

10) luka Brodarica

11) luka Zablaće

12) luka Krapanj

13) luka Obonjan

14) luka Zlarin

15) luka Kaprije

16) luka Muna na Žirju

17) luka Zaton

18) luka Raslina

19) luka Skradin

20) luka Primošten

21) luka Rogoznica

22) luka Ražanj

23) luka Bilice.

II.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-
-kninske županije (»Narodne novine«, broj 159/2004).

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/82

Urbroj: 530-03-15-2

Zagreb, 14. srpnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.