Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

NN 84/2015 (29.7.2015.), Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1647

Nakon izvršenog usklađivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 68 od 18. lipnja 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (»Narodne novine« broj 68/15) u članku 12. u stavku 10. postavku 5. iznos »1.000,01« ispravlja se i glasi »1.100,01«.

Klasa: 602-01/15-03/00127

Urbroj: 533-20-15-0003

Zagreb, 27. srpnja 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.