Zaključak o obvezi Vlade Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenoga 2009.

NN 85/2015 (1.8.2015.), Zaključak o obvezi Vlade Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenoga 2009.

HRVATSKI SABOR

1651

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i provedene rasprave o događajima povezanim uz Sporazum o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici 29. srpnja 2015. donio je

ZAKLJUČAK

O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA POKRETANJE POSTUPKA ZA PRESTANAK SPORAZUMA O ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE POTPISANOG 4. STUDENOGA 2009.

Hrvatski sabor obvezuje Vladu Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenoga 2009. u Stockholmu, koji je na snazi od 29. studenoga 2010., zbog bitne povrede njegovih odredbi od strane Republike Slovenije.

Klasa: 022-03/15-01/118

Zagreb, 29. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.