Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

NN 85/2015 (1.8.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1660

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 16., 17. i 18. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/11 i 74/13), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ULAZAK I BORAVAK U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI TE ČLANOVA OBITELJI HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj 126/12, 81/13 i 38/15) članak 3.b briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-60417-2015

Zagreb, 24. srpnja 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.