Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice - šefice Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama, sa sjedištem u Beču

NN 86/2015 (4.8.2015.), Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice - šefice Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama, sa sjedištem u Beču

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1671

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/1502/04, urbroj: 5030115/1-15-08 od 15. srpnja 2015., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. DUBRAVKA ŠIMONOVIĆ opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice – šefice Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama, sa sjedištem u Beču.

Ova Odluka stupa na snagu 31. srpnja 2015. godine.

Klasa: 018-07/15-02/24

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 20. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.