Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 86/2015 (4.8.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1695

Na osnovi članka 24. stavka 3., a u svezi s člankom 157. točke 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 89. sjednici održanoj 24. srpnja 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15 i 77/15.) u Popisu pomagala iz članka 7. stavka 3. iza rednog broja 616 dodaje se redni broj 616a sa sljedećim podacima:Podaci upisani pod rednim brojem 1995, 2002, 2010, 2016, 2020, 2024, 2040, 2064 brišu se.

Članak 2.

U indikacijama iza Popisa pomagala iz članka 7. stavka 3. tekst uz indikaciju pod rednim brojem 158 mijenja se i glasi: »Samo za osigurane osobe koje mogu sjediti. Stalna vezanost za kolica bez voljne aktivne motorike, s teškim poremećajem mišićnog tonusa-spastičnost ili hipotonija, s nekontroliranim pokretima i kontrakturama u zglobovima donjih udova za više od 45° ili (iznimka hipotona stanja) s luksacijom odnosno subluksacijom jednog ili obaju zglobova kuka, s deformacijama trupa, tj. skoliozom od više od 35° i kifozom iznad 45°, s asimetrijom prsnog koša i zdjelice, bez kontrole položaja glave i ne može upravljati invalidskim kolicima na ručni pogon za djecu ili odrasle, ili kolicima na elektromotorni pogon, ili je onemogućeno sjedenje u kolicima s posebnom prilagodbom. Prva opskrba isključivo stacionarno, timski propisuju specijalist ortoped i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Svaki sljedeći prijedlog za propisivanje invalidskih kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, može se obavljati i u ugovornim zdravstvenim ustanovama, timski propisuju specijalist ortoped i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Osigurana osoba koja ostvari pravo na invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta ne može ostvariti pravo na dvoja invalidska kolica.

U indikacijama iza Popisa pomagala iz članka 7. stavka 3: tekst uz indikaciju pod rednim brojem 235 mijenja se i glasi: »Kod traheotomije i kod pojačane sekrecije traheotomiranih osoba. Osigurane osobe starije od 18 godina ostvaruju pravo na 275 aspiracijskih katetera/aspiracijskih katetera Ch 8-10 u 3 mjeseca, osobe do 18 godina ostvaruju pravo na do 450 aspiracijskih katetera/aspiracijskih katetera Ch 8-10 u 3 mjeseca. Nepokretne traheotomirane osobe, potpuno ovisne o tuđoj pomoći, te osobe koje boluju od spinalne mišićne atrofije ostvaruju pravo na do 900 aspiracijskih katetera/aspiracijskih katetera Ch 8-10 u 3 mjeseca.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/193
Urbroj: 338-01-01-15-01
Zagreb, 24. srpnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

86 04.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 86 04.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima