Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 87/2015 (7.8.2015.), Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1721

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 65/07) ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/15-01/387, urbroj: 514-03-02-02-15-383 od 27. srpnja 2015. (»Narodne novine«, broj 84/15) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red.
br.

Ime i prezime

Odvjetnik
MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno
iskustvo

Adresa – telefon

300.

MARIJA RUŽIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/07-01/2 od 12. prosinca 2007.

Stečajni upravitelj i ovlašteni revizor

Čavle, Čavle 43

tel. 051/250-106

301.

IVO ŽIŽA


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/10-01/8 od 23. ožujka 2011.

Stečajni upravitelj

Ludbreg, Vinogradi Ludbreški 53

tel. 042/819-042

mob. 095/920-2025

302.

JADRANKA ŠEPUT


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/14-01/10 od 29. svibnja 2014.


Osijek, Dalmatinska 17

tel. 031/3002-59

mob. 099/6559-885

303.

MARKO BITANGA


dipl. prof. fizike i elektrotehnike

UP/I-133-04/00-01/364 od 10. svibnja 2001.

Stečajni upravitelj

Podstrana, Stjepana Radića 49

tel. 021/333-221

mob. 091/4348-931

304.

MARIJA HOLETIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/262 od 10. listopada 2000.

Stečajni upravitelj

Čakovec, Travnik 26

mob. 098/494-017

305.

LILIJANA AUGUSTIN


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/313 od 7. prosinca 2000.

Stečajni upravitelj

Matulji, Šmogorska 43

mob. 091/1602-223

306.

TIHANA PTIČAR


dipl. pravnik

UP/I-133-04/15-01/29

od 8. srpnja 2015.


Josipovac, Osječka 112a

mob. 091/908-9004

307.

ANA PENAVIN


dipl. pravnik

UP/I-133-04/00-01/243

od 10. svibnja 2001.

Stečajni upravitelj

Osijek, Sv. Roka 35 a

tel. 031/300-944

mob. 098/1679-182

308.

NEVEN PAVIŠIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/10-01/7 od 23. studenog 2010.


Sesvete, Prva Prigorska 21 a

mob. 099/823-7498

309.

JURE MARUŠIĆ


dipl. sociolog

UP/I-133-04/01-01/162

Stečajni upravitelj

Zagreb, Bleiweisova 21

mob. 091/251-2772

II. Ovo Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/15-01/387
Urbroj: 514-03-02-02-15-393
Zagreb, 4. kolovoza 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

87 07.08.2015 Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja 87 07.08.2015 Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja