Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostronom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

NN 87/2015 (7.8.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostronom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1726

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2015. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini (»Narodne novine« br. 2/2015 i 37/2015) iza članka 2. dodaje se novi članak 3. koji glasi:

»Članak 3.

(1) Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika u 12:00 sati do 5. studenoga 2015. godine u 12:00 u dijelovima unutarnjega ribolovnog mora kako slijedi:

a. Područje omeđeno spojnicama: Stobreč – Rt Gomilica (o. Brač) – Rt Sumartin (o. Brač) – Uvala Zavala (o. Hvar) – Rt Nedija (o. Hvar) – Rt Šćedra (zapad o. Šćedro) – Rt vrh Šćedra (istok o. Šćedro) – uvala Prigradica (o. Korčula) – Uvala Trstena (o. Korčula) – Rt Osičac (Pelješac) (Prilog 1.)

b. Područje omeđeno spojnicama: Rt Artić (Privlaka) – Rt Križ (o. Sestrunj) – Uvala Japleniški (o. Sestrunj) – Rt Ovčjak (o. Ugljan) – Mali Ždrelac – Rt Rasovica (o. Pašman) – zapadni rt o. Balabra Vela – zapadni rt o. Kurba Mala – istočni rt o. Glamoč – zapadni rt o. Žut – južni rt o. Žut – o. Čavlin – o. Čerigul – Rt Rat (o. Murter) – Rt Obinuš (Prilog 2.)

c. Područje omeđeno spojnicama: svjetionik Novi Vinodoloski – svjetionik Vrbnik – Rt Glavotok (o. Krk) – Rt Groda (o. Cres) – Rt Lučica (o. Cres) – o. Morovnik – Rt Šip (o. Olib) – Rt Ploče (o. Olib) – Rt Vrulja (o. Vir) – Virski most – Rt Tanka Nožica – Dugi rt (Tribanj) (Prilog 3.)

d. Zapadna obala Istre – područje unutar 2NM od obale, sjeverno od crte 44°57’ (Prilog 4.)

(2) Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika u 12:00 sati do 1. listopada 2015. godine u 12:00 sati u dijelu unutarnjeg ribolovnog mora omeđenog spojnicama: Uvala Martinščica (Rijeka) – Prapratni rt (o. Cres) – Rt Groda (o. Cres) – Rt Glavotok (o. Krk) – zapadni rt Omišaljskog zaljeva – Uvala Martinščica. (Prilog 5.)

(3) Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u razdoblju od 1. listopada 2015. godine u 12:00 do 5. studenoga 2015. godine u 12:00 sati u dijelu unutarnjeg ribolovnog mora omeđenog spojnicama: Uvala Martinščica (Rijeka) – Rt Šip (Brseč) – Rt Banja (o. Cres) – Prapratni rt (o. Cres) – uvala Martinščica (Prilog 6.)

(4) Karte područja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka tiskane su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.«

Članak 2.

Dosadašnji članak 3. postaje članak 4.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/01

Urbroj: 525-13/0340-15-5

Zagreb, 3. kolovoza 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 6.


87 07.08.2015 Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostronom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini