Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 91/2015 (21.8.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1771

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 90. izvanrednoj sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, 156/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15., 36/15., 69/15., 79/15. i 82/15. – ispravak) u Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa: RD001, RD002 i RD023 mijenjaju se i glase:

»

RD001

Skeletna radiografija (jedan smjer)

Svi troškovi (osim Rtg filma) uključeni u cijenu.

0,38

83,60

RD002

Skeletna radiografija (dva smjera)

Svi troškovi (osim Rtg filma) uključeni u cijenu.

0,63

138,60

RD023

Mamografija obje dojke u dva smjera

Uključuje očitanje snimki i pisanje nalaza

2,51

552,20

«.

Iza šifre RD063 dodaje se nova šifra RD064 s podacima kako slijedi:

»

RD064

Mamografija obje dojke u dva smjera s tomosintezom

Uključuje očitanje snimki i pisanje nalaza.
Samo za uređaje s tomosintezom.

5,01

1.102,20

«.

Članak 2.

U Tablici 3.1. iz članka 102. stavka 1. podaci pod šiframa B66A, G07A, G07B, G10Z, G67B, I18Z, I19Z, I20Z, I21Z, I23Z, I27B, I65A, I74C, M03B, M04B, M06B, R61A, X06B, X60C i Y03Z mijenjaju se i glase:

»

B66A

Novotvorina živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK1

2,15

40.312,50

G07A

Apendektomija s vrlo teškim ili teškim KK1

1,45

27.187,50

G07B

Apendektomija bez vrlo teških ili teških KK1

0,79

14.812,50

G10Z

Postupci zbog hernije, dob < 1 godine1

0,45

8.437,50

G67B

Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina bez vrlo
teških ili teških KK1

0,35

6.562,50

I18Z

Ostali postupci na koljenu1

0,45

8.437,50

I19Z

Ostali postupci na laktu i podlaktici1

0,97

18.187,50

I20Z

Ostali postupci na stopalu1

0,57

10.687,50

I21Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora kuka i femura1

0,59

11.062,50

I23Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora, osim onoga za kuk i femur1

0,40

7.500,00

I27B

Postupci na mekom tkivu bez vrlo teških ili teških KK1

0,54

10.125,00

I65A

Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, s vrlo teškim ili teškim KK1

4,28

80.250,00

I74C

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob < 75 godina bez KK1

0,34

6.375,00

M03B

Postupci na penisu bez KK1

0,33

6.187,50

M04B

Postupci na testisima bez KK1

0,38

7.125,00

M06B

Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu, osim onih zbog maligne bolesti1

0,46

8.625,00

R61A

Limfom i neakutna leukemija s vrlo teškim KK1

3,52

66.000,00

X06B

Ostali postupci zbog ostalih ozljeda bez vrlo teških ili teških KK1

0,51

9.562,50

X60C

Ozljede, dob < 65 godina1

0,24

4.500,00

Y03Z

Ostali operativni postupci zbog ostalih opeklina1

1,28

24.000,00

«.

Ispod Tablice 3.1. dodaje se oznaka »1« sa sljedećim podacima:

»1 Za osobe mlađe od 18 godina koeficijent se povećava za 20%.«

«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/209

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 30. srpnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

91 21.08.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 91 21.08.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja