Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

NN 92/2015 (26.8.2015.), Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1777

Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013 i 71/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O MJERILIMA RAZVOJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME

Članak 1.

U Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (»Narodne novine«, broj 131/2012), u članku 2. stavku 1. riječi: »komunalne infrastrukture« zamjenjuju se riječima: »drugih infrastruktura«.

U stavku 2. riječi: »komunalne infrastrukture« zamjenjuju se riječima: »drugih infrastruktura«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. riječi: »Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti«.

Članak 3.

Dodatak 2. iz članka 14. stavka 1. zamjenjuje se novim Dodatkom 2. koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

Dodatak 3. iz članka 14. stavka 2. zamjenjuje se novim Dodatkom 3. koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/69
Urbroj: 50301-05/16-15-2
Zagreb, 20. kolovoza 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

DODATAK 2.
OBJEDINJENI PLAN RAZVOJA POKRETNE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE


DODATAK 3.
PLAN RAZVOJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE U RADIODIFUZIJSKIM MREŽAMA

92 26.08.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme 92 26.08.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme