Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari

NN 93/2015 (28.8.2015.), Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1789

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/14-02/22, urbroj: 5030115/1-15-15 od 14. srpnja 2015., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dražen Hrastić opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Ankari, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Uzbekistanu, sa sjedištem u Ankari, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Turkmenistanu, sa sjedištem u Ankari, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Afganistanu, sa sjedištem u Ankari.

Ova Odluka stupa na snagu 31. kolovoza 2015. godine.

Klasa: 018-07/15-02/07

Urbroj: 71-05-03/1-15-4

Zagreb, 15. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

93 28.08.2015 Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari 93 28.08.2015 Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari