Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 93/2015 (28.8.2015.), Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1799

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 65/07) ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/15-01/387, urbroj: 514-03-02-02-15-383 od 27. srpnja 2015. (»Narodne novine«, broj 84/15 i 87/15) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red.
br.

Ime i prezime

Odvjetnik

MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno iskustvo

Adresa – telefon

310.

JOZO PERIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/224 od 8. svibnja 2001.

Stečajni upravitelj

Velika, Dr. Franje Tuđmana 28, mob. 091/4254-008

311.

ŽARKO TIMARAC


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/06-01/4 od 16. travnja 2007.

Stečajni upravitelj

Požega, Radnička 31,

tel. 034/314-338

mob. 091/1571-359

312.

MARIJAN BELČIĆ

DA, MB: 80445560

dipl. pravnik

UP/I-133-04/14-01/3 od 18. veljače 2014.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Trnjanska cesta 59a,

mob. 098/612-520

313.

SANDA MARINAC


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/03-01/36 od 17. prosinca 2013.

Stečajni upravitelj

Požega, Kralja Krešimira 53,

tel. 034/281-697

mob.099/1941-096

314.

FRANO KRIŠTO


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/03-01/38 od 30. siječnja 2013.

Stečajni upravitelj

Split, Put Supavla 1,

tel. 021/381-350

mob. 098/254-563

315.

DEAN PRELEVIĆ

DA, MB: 80161588

dipl. pravnik

UP/I-133-04/02-01/57 od 19. studenoga 2002.

Stečajni upravitelj

Split, Gundulićeva 22,

mob. 098/653-339

316.

DAVOR LAMZA


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/02-01/27 od 8. srpnja 2015.

Stečajni upravitelj

Osijek, Zagrebačka 7,

mob. 099/2173-843

317.

DUŠANKA IVANČEVIĆ


mag. oec.

UP/I-133-04/00-01/113

od 5. rujna 2000.


Zagreb, B. Bernardija 1,

mob. 098/462-883

318.

SAŠA STIPIĆ


dipl. pravnik

UP/I-133-04/09-01/11 od 22. rujna 2009.


Zagreb, Ladislava Štritofa 14,

tel. 01/3698-132,

mob. 091/1207-110

319.

PAULA KUKIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/01-01/116 od 17. listopada 2001.


Zagreb, Antuna Stipančića 11,

mob. 091/5013-808

320.

MIRJANA ZUZIJA


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/09-01/2 od 14. siječnja 2010.

Stečajni upravitelj

Velika Gorica, Slavka Kolara 25,

mob. 098/1301-186

321.

JOSIP LONČARIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/09-01/14 od 6. srpnja 2010.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Kosirnikova 9,

mob. 099/2185-006

322.

DRAŽEN EZGETA


dipl. pravnik

UP/I-133-04/00-01/334 od 10. svibnja 2001.

Stečajni upravitelj

Poreč, Ulica Mateo Benussi br. 8,

tel. 052/432-728

mob. 098/9023-000

323.

FRANE ZVONIMIR NEGRO


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/38 od 10. lipnja 2000.

Stečajni upravitelj

Zadar, M. Krleže 3c,

mob. 098/1856-902

324.

BLAŽ SAVIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/37 od 10. lipnja 2000.

Stečajni upravitelj

Zadar, B. J. Jelačića 4/5,

tel. 023/341-021

mob. 091/2250-038

325.

GORAN BROZOVIĆ


dipl. ing. prometa

UP/I-133-04/12-01/32 od 27. rujna 2012.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Pavlenski put 5,

mob. 091/6100-024

326.

JANKO KRALJ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/01-01/87 od 4. ožujka 2002.

Stečajni upravitelj

Varaždin, Janka Jurkovića 36,

mob. 098/404-618

327.

MARICA NEKIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/01-01/35 od 2. listopada 2001.

Stečajni upravitelj

Zadar, Put Gazića 14A,

mob. 091/7893-583

328.

MARIJANA SABLJIĆ


dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/8 od 21. ožujka 2013.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Ulica grada Chicaga 18,

mob. 099/6971-399

329.

IVAN ČULE


magistar ekonomskih znanosti

UP/I-133-04/01-01/92 od 7. svibnja 2001.

Stečajni upravitelj

Rijeka, Šetalište I. G. Kovačića 12/3,

mob. 091/5334-616

330.

PERO HRKAĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/01-01/11 od 8. ožujka 2002.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Lipovečka 1,

tel. 01/2332-344

331.

MARIJA TOMEŠ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/21 od 10. svibnja 2001.

Stečajni upravitelj

Ivanić Grad, Ul. slobode 20,

tel. 01/2888-393

mob. 091/5168-404, 098/495-681

332.

MILAN LJUBIČIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/02-01/13 od 19. studenoga 2002.

Stečajni upravitelj

Kolan, Šimuni 142,

tel. 023/697-429, 023/697-427

333.

MARKO TOMINAC


dipl. ing. elektrotehnike

UP/I-133-04/01-01/55 od 6. travnja 2001.

Stečajni upravitelj

Vinkovci, V. Nazora 3,

mob. 098/269-569

334.

PAVAO MRKONJIĆ

DA, MB: 80368298

dipl. pravnik

UP/I-133-04/09-01/9 od 22. rujna 2009.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Ante Topić Mimare 24,

mob. 099/2221-430

II. Ovo Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/15-01/387
Urbroj: 514-03-02-02-02-15-439
Zagreb, 25. kolovoza 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

93 28.08.2015 Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja 93 28.08.2015 Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja