Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini

NN 100/2015 (18.9.2015.), Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1944

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 94/13 i 148/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine donijela

ODLUKU

O KOEFICIJENTU KOREKCIJE ZA MINIMALNI PRISTUPNI PAKET U 2016. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuje se koeficijent korekcije od 0,4 za minimalni pristupni paket, koji pruža upravitelj infrastrukture za vozni red u 2016. godini, poštujući načelo jednakih i nediskriminirajućih naknada za željezničke usluge iz članka 24. stavka 2. Zakona o željeznici.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/395

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 17. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.