Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN 100/2015 (18.9.2015.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NARODNE NOVINE

1955

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 97 od 11. rujna 2015. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

U Prilogu IV. – ZAHTJEV ZA ISPLATU POTPORE »Izjava o izdacima:« ispravno glasi:

*prema potrebi dodati retke i troškove rasporediti prema aktivnostima

1 Klasifikacija troškova po pojedinoj grupi u skladu sa Listom troškova

2 Navesti sve brojeve predračuna ukoliko su plaćanja izvršena putem istih

3 Datum i broj SWIFTA ili dnevnog informativnog izvatka

Urbroj: 50501-4/2-15-02

Zagreb, 17. rujna 2015.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.

100 18.09.2015 Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija