Ispravak Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN 101/2015 (23.9.2015.), Ispravak Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NARODNE NOVINE

1968

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Ispravku Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 100 od 18. rujna 2015. godine, te se daje

ISPRAVAK

ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

U uvodnom dijelu Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija, naziv Pravilnika ispravno glasi: »Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija«.

Urbroj: 50501-4/2-15-03

Zagreb, 23. rujna 2015.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.