Ispravak Pravilnika o sigurnosnim znakovima

NN 102/2015 (25.9.2015.), Ispravak Pravilnika o sigurnosnim znakovima

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1991

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o sigurnosnim znakovima koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 91 od 21. kolovoza 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SIGURNOSNIM ZNAKOVIMA

U Pravilniku o sigurnosnim znakovima (»Narodne novine«, broj 91/15) u Prilogu II. u točki 1.1. umjesto riječi: »navedeni su u Prilogu III.« trebaju stajati riječi: »navedeni su u točki 3. ovoga Priloga«.

Klasa: 011-02/15-01/04

Urbroj: 524-03-02-01/2-15-29

Zagreb, 17. rujna 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

102 25.09.2015 Ispravak Pravilnika o sigurnosnim znakovima 102 25.09.2015 Ispravak Pravilnika o sigurnosnim znakovima 102 25.09.2015 Ispravak Pravilnika o sigurnosnim znakovima