Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)

NN 103/2015 (28.9.2015.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)

HRVATSKI SABOR

2020

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/104

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 28. rujna 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

103 28.09.2015 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A) 103 28.09.2015 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A) 103 28.09.2015 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)