Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije

NN 104/2015 (30.9.2015.), Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2034

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 30. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 95/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. rujna 2015. donijela

METODOLOGIJU
ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE


104 30.09.2015 Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije 104 30.09.2015 Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije 104 30.09.2015 Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije