Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini

NN 94/2015 (2.9.2015.), Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini

94 02.09.2015 Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1816

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM-
-KOĆOM U 2015. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini.

Članak 2.

Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom-koćom zabranjen je u ribolovnim zonama C i D u razdoblju od 16. rujna 2015. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2015. godine u 24:00 sata.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/39

Urbroj: 525-13/1282-15-1

Zagreb, 31. kolovoza 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.