Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicama, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN 94/2015 (2.9.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicama, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

94 02.09.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicama, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

1822

Na temelju članka 81. stavka 2. točke 7. Zakona o obrtu (»Narodne novine« 143/2013) i članka 24. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 106/14) Skupština Hrvatske obrtničke komore na 2. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBVEZNICIMA, JEDINSTVENOJ OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA OBVEZNOG KOMORSKOG DOPRINOSA ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA

Članak 1.

U Odluci o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (»Narodne novine« 6/2014, 6/2015) iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

Oslobađaju se plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, obrtnici novootvorenih obrta za prvu godinu rada. Novootvorenim obrtom smatra se samo prvi upis u Obrtni registar.

Oslobođenje iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva udruženju obrtnika na čijem se području nalazi sjedište obrta, koje će provjeriti ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka i ako su uvjeti ispunjeni, zatražiti otpis zaduženja obveznog komorskog doprinosa od područne obrtničke komore.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. listopada 2015. godine.

Broj: 1-105-4985/2-11-2015.
Zagreb, 20. kolovoza 2015.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.