Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom

NN 95/2015 (4.9.2015.), Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom

95 04.09.2015 Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1836

Na temelju članka 72. stavka 9. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj: 125/2011, 144/2012, 56/2015 i 61/2015 – ispravak) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZVRŠAVANJA SIGURNOSNE MJERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Članak 2.

Policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviještena o izvršnoj sigurnosnoj mjeri zabrane upravljanja motornim vozilom, upisat će, bez odgode, tu činjenicu u evidenciju sigurnosnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, koja se vodi na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, u podsustavu Poslovi prometa.

Članak 3.

Evidencija sigurnosnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom sadrži identifikacijske podatke o osuđeniku iz dostavljene presude te datum početka i datum završetka trajanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Ako presuda kojom je izrečena sigurnosna mjera ne sadrži jasne podatke o osuđeniku ili vremenu trajanja sigurnosne mjere, nadležni rukovoditelj će, bez odgode, o tome obavijestiti predsjednika vijeća koje je izreklo presudu radi njezine dopune ili ispravka po službenoj dužnosti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

Članak 4.

Ukoliko nakon unošenja podataka o vremenu trajanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom dođe do obustave njezinog izvršenja ili do ukidanja zabrane, te činjenice će, odmah po saznanju, policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviještena o tome, bez odgode upisati u evidenciju sigurnosnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Članak 5.

Evidencija sigurnosnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom vodi se na način kojim se omogućava pretraživanje podataka o vremenu trajanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na temelju osobnih podataka osuđenika.

Članak 6.

Kada policija zatekne osuđenika u kršenju izrečene sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom o tome će, bez odgode, obavijestiti sud koji je izrekao tu sigurnosnu mjeru.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-66889/1-2015.
Zagreb, 25. kolovoza 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.