Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

NN 95/2015 (4.9.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1837

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 6., 11., 19., 20., 21., 22., 24. i 25. i stavka 2. točke 1. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/2011 i 74/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA STRANCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, br. 14/13, 26/13, 86/13 i 126/14) iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

(1) »U slučaju iz članka 112. stavka 2. točke 3. Zakona o strancima rješenje o povratku donosi se na Obrascu rješenja o povratku (Obrazac 11) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka je pravokutnog oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm, tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku te jeziku kojim govore stranci koji nemaju ispravu o identitetu. Ministarstvo osigurava tiskanje obrasca rješenja o povratku na najmanje pet jezika kojima najčešće govore stranci koji nezakonito prelaze ili pokušavaju prijeći državnu granicu.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-66368/2-2015.

Zagreb, 25. kolovoza 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.


95 04.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima