Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

NN 96/2015 (9.9.2015.), Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1850

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011., 22/2013., 54/2013., 148/2013. i 92/2014.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada).

Članak 2.

Godišnju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila.

Godišnja se naknada plaća za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.

Godišnja naknada naplaćena za motorna i priključna vozila čiji vlasnici imaju prebivalište odnosno sjedište na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, prihod je županijske uprave za ceste te županije odnosno proračuna Grada Zagreba.

Članak 3.

Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ON×K, u kojem je:

GN – iznos godišnje naknade u kunama,

ON – osnovna naknada,

K – korektivni koeficijent.

Osnovna naknada iznosi 215,00 kuna.

Članak 4.

Korektivni koeficijent (K), ovisno o kategorizaciji vozila, iznosi:

Red. br.

Vrsta vozila

Kriterij za izračun naknade

Osnovna naknada

Korektivni koeficijent
215,00 kn


1.

MOPED (L1, L2, L6)0,00

2.

MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7)0,35

3.

OSOBNI AUTOMOBIL (M1)

V < 1001 cm³


0,84V = 1001 – 1600 cm³


1,74V = 1601 – 2000 cm³


2,10V = 2001 – 2500 cm³


3,49V > 2500 cm³


5,59

4.

AUTOBUS (M2, M3)

dvije osovine – Najveća dopuštena masa (NDM)

NDM <= 5000 kg


5,28NDM = 5001 kg – 6000 kg


6,16NDM = 6001 kg – 7000 kg


7,04NDM = 7001 kg – 8000 kg


7,92NDM = 8001 kg – 9000 kg


8,72NDM = 9001 kg – 10000 kg


9,44NDM = 10001 kg – 11000 kg


10,16NDM = 11001 kg – 12000 kg


10,96NDM = 12001 kg – 13000 kg


11,68NDM = 13001 kg – 14000 kg


12,32NDM = 14001 kg – 15000 kg


12,72NDM = 15001 kg – 16000 kg


13,20NDM = 16001 kg – 17000 kg


13,60NDM = 17001 kg – 18000 kg


14,40NDM > 18000 kg


14,40tri osovine

NDM <= 5000 kg


5,28NDM = 5001 kg – 6000 kg


6,16NDM = 6001 kg – 7000 kg


7,04NDM = 7001 kg – 8000 kg


7,92NDM = 8001 kg – 9000 kg


8,72NDM = 9001 kg – 10000 kg


9,44NDM = 10001 kg – 11000 kg


10,16NDM = 11001 kg – 12000 kg


10,96NDM = 12001 kg – 13000 kg


11,68NDM = 13001 kg – 14000 kg


12,48NDM = 14001 kg – 15000 kg


14,08NDM = 15001 kg – 16000 kg


14,80NDM = 16001 kg – 17000 kg


15,20NDM = 17001 kg – 18000 kg


15,60NDM = 18001 kg – 19000 kg


16,00NDM = 19001 kg – 20000 kg


16,72NDM = 20001 kg – 21000 kg


17,44NDM = 21001 kg – 22000 kg


18,08NDM = 22001 kg – 23000 kg


18,72NDM = 23001 kg – 24000 kg


19,36NDM = 24001 kg – 25000 kg


20,00NDM = 25001 kg – 26000 kg


20,80NDM > 26000 kg


20,80četiri osovine

NDM <= 5000 kg


5,28NDM = 5001 kg – 6000 kg


6,16NDM = 6001 kg – 7000 kg


7,04NDM = 7001 kg – 8000 kg


7,92NDM = 8001 kg – 9000 kg


8,72NDM = 9001 kg – 10000 kg


9,44NDM = 10001 kg – 11000 kg


10,16NDM = 11001 kg – 12000 kg


10,96NDM = 12001 kg – 13000 kg


11,68NDM = 13001 kg – 14000 kg


12,48NDM = 14001 kg – 15000 kg


14,08NDM = 15001 kg – 16000 kg


14,80NDM = 16001 kg – 17000 kg


15,20NDM = 17001 kg – 18000 kg


15,60NDM = 18001 kg – 19000 kg


16,00NDM = 19001 kg – 20000 kg


16,72NDM = 20001 kg – 21000 kg


17,44NDM = 21001 kg – 22000 kg


18,08NDM = 22001 kg – 23000 kg


18,72NDM = 23001 kg – 24000 kg


19,36NDM = 24001 kg – 25000 kg


20,00NDM = 25001 kg – 26000 kg


20,80NDM = 26001 kg – 27000 kg


21,60NDM = 27001 kg – 28000 kg


22,40NDM = 28001 kg – 29000 kg


23,20NDM = 29001 kg – 30000 kg


24,00NDM = 30001 kg – 31000 kg


24,80NDM = 31001 kg – 32000 kg


25,60NDM > 32000 kg


25,60

5.

TERETNI AUTOMOBIL (N1)

NDM < 1000 kg


1,76NDM = 1001 kg – 2000 kg


2,80NDM = 2001 kg – 3000 kg


3,68NDM = 3001 kg – 3500 kg


5,20

6.

TERETNI AUTOMOBIL (N2)

NDM = 3500 kg – 5000 kg


5,28NDM = 5001 kg – 6000 kg


6,16NDM = 6001 kg – 7000 kg


7,04NDM = 7001 kg – 8000 kg


7,92NDM = 8001 kg – 9000 kg


8,72NDM = 9001 kg – 10000 kg


9,44NDM = 10001 kg – 11000 kg


10,16NDM = 11001 kg – 12000 kg


10,96

7.

TERETNI AUTOMOBIL (N3)

dvije osovine

NDM = 12001 kg – 13000 kg


11,68NDM = 13001 kg – 14000 kg


12,48NDM = 14001 kg – 15000 kg


13,28NDM = 15001 kg – 16000 kg


14,16NDM = 16001 kg – 17000 kg


14,96NDM = 17001 kg – 18000 kg


15,84NDM > 18000 kg


15,84tri osovine

NDM = 12001 kg – 13000 kg


11,44NDM = 13001 kg – 14000 kg


12,32NDM = 14001 kg – 15000 kg


13,20NDM = 15001 kg – 16000 kg


14,08NDM = 16001 kg – 17000 kg


14,96NDM = 17001 kg – 18000 kg


15,84NDM = 18001 kg – 19000 kg


16,72NDM = 19001 kg – 20000 kg


17,60NDM = 20001 kg – 21000 kg


18,48NDM = 21001 kg – 22000 kg


19,36NDM = 22001 kg – 23000 kg


20,24NDM = 23001 kg – 24000 kg


21,12NDM = 24001 kg – 25000 kg


22,00NDM = 25001 kg – 26000 kg


22,88NDM > 26000 kg


22,88četiri i više osovina

NDM = 12001 kg – 13000 kg


11,44NDM = 13001 kg – 14000 kg


12,32NDM = 14001 kg – 15000 kg


13,20NDM = 15001 kg – 16000 kg


14,08NDM = 16001 kg – 17000 kg


14,96NDM = 17001 kg – 18000 kg


15,84NDM = 18001 kg – 19000 kg


16,72NDM = 19001 kg – 20000 kg


17,60NDM = 20001 kg – 21000 kg


18,48NDM = 21001 kg – 22000 kg


19,36NDM = 22001 kg – 23000 kg


20,24NDM = 23001 kg – 24000 kg


21,12NDM = 24001 kg – 25000 kg


22,00NDM = 25001 kg – 26000 kg


22,88NDM = 26001 kg – 27000 kg


23,76NDM = 27001 kg – 28000 kg


24,64NDM = 28001 kg – 29000 kg


25,52NDM = 29001 kg – 30000 kg


26,40NDM = 30001 kg – 31000 kg


27,28NDM = 31001 kg – 32000 kg


28,16NDM > 32000 kg


28,16

8.

PRIKLJUČNO VOZILO (O1)

naplata za period valjanosti ovjere označavanja registarskom tablicom – 3 godine

NDM <= 750 kg


0,40

9.

PRIKLJUČNO VOZILO (O2)

NDM < 1000 kg


0,44NDM = 1001 kg – 2000 kg


0,88NDM = 2001 kg – 3000 kg


1,32NDM = 3001 kg – 3500 kg


1,76

10.

PRIKLJUČNO VOZILO (O3) osim poluprikolice (PP)

NDM = 3501 kg – 5000 kg


2,20NDM = 5001 kg – 6000 kg


2,42NDM = 6001 kg – 7000 kg


2,64NDM = 7001 kg – 8000 kg


2,86NDM = 8001 kg – 9000 kg


3,08NDM = 9001 kg – 10000 kg


3,52

11.

PRIKLJUČNO VOZILO (O4) osim poluprikolice (PP)

dvije osovine

NDM = 10001 kg – 11000 kg


3,96NDM = 11001 kg – 12000 kg


4,40NDM = 12001 kg – 13000 kg


4,84NDM = 13001 kg – 14000 kg


5,28NDM = 14001 kg – 15000 kg


5,72NDM = 15001 kg – 16000 kg


6,16NDM = 16001 kg – 17000 kg


6,60NDM = 17001 kg – 18000 kg


7,04NDM > 18000 kg


7,04tri osovine

NDM = 10001 kg – 11000 kg


4,84NDM = 11001 kg – 12000 kg


5,28NDM = 12001 kg – 13000 kg


5,72NDM = 13001 kg – 14000 kg


6,16NDM = 14001 kg – 15000 kg


6,60NDM = 15001 kg – 16000 kg


7,04NDM = 16001 kg – 17000 kg


7,48NDM = 17001 kg – 18000 kg


7,92NDM = 18001 kg – 19000 kg


8,36NDM = 19001 kg – 20000 kg


8,80NDM = 20001 kg – 21000 kg


9,24NDM = 21001 kg – 22000 kg


9,68NDM = 22001 kg – 23000 kg


10,12NDM = 23001 kg – 24000 kg


10,56NDM > 24000 kg


10,56

12.

PRIKLJUČNO VOZILO (O3) poluprikolice (PP)

jedna osovina

osovinsko opterećenje = 3501 kg – 5000 kg


2,20osovinsko opterećenje = 5001 kg – 6000 kg


2,64osovinsko opterećenje = 6001 kg – 7000 kg


3,08osovinsko opterećenje = 7001 kg – 8000 kg


3,52osovinsko opterećenje = 8001 kg – 9000 kg


3,96osovinsko opterećenje = 9001 kg – 10000 kg


4,40osovinsko opterećenje

> 10000 kg


4,40dvije osovine

zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg – 5000 kg


1,76zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg – 6000 kg


2,20zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg – 7000 kg


2,64zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg – 8000 kg


3,08zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg – 9000 kg


3,52zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg – 10000 kg


3,96osovinsko opterećenje

> 10000 kg


3,96tri osovine

zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg – 5000 kg


1,32zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg – 6000 kg


1,76zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg – 7000 kg


2,20zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg – 8000 kg


2,64zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg – 9000 kg


3,08zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg – 10000 kg


3,52osovinsko opterećenje

> 10000 kg


3,52

13.

PRIKLJUČNO VOZILO (O4) poluprikolice (PP)

jedna osovina

osovinsko opterećenje

<= 10000 kg


4,40osovinsko opterećenje

> 10000 kg


4,40dvije osovine

zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg


3,52zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg – 11000 kg


3,96zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg – 12000 kg


4,40zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg – 13000 kg


4,84zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg – 14000 kg


5,28zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg – 15000 kg


5,72zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg – 16000 kg


6,16zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg – 17000 kg


6,60zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg – 18000 kg


7,04zbroj osovinskih opterećenja > 18000 kg


7,04tri osovine

zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg


4,40zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg – 11000 kg


4,84zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg – 12000 kg


5,28zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg – 13000 kg


5,72zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg – 14000 kg


6,16zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg – 15000 kg


6,60zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg – 16000 kg


7,04zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg – 17000 kg


7,48zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg – 18000 kg


7,92zbroj osovinskih opterećenja = 18001 kg – 19000 kg


8,36zbroj osovinskih opterećenja = 19001 kg – 20000 kg


8,80zbroj osovinskih opterećenja = 20001 kg – 21000 kg


9,24zbroj osovinskih opterećenja = 21001 kg – 22000 kg


9,68zbroj osovinskih opterećenja = 22001 kg – 23000 kg


10,12zbroj osovinskih opterećenja = 23001 kg – 24000 kg


10,56zbroj osovinskih opterećenja > 24000 kg


10,56

14.

SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4)

s četiri osovine


10,56s pet osovina


13,20sa šest i više osovina


15,84

15.

RADNI STROJ0,00

16.

POSEBNI SLUČAJEVI PO NAMJENI VOZILA

Vatrogasno vozilo


1,10Pčelarsko vozilo


0,50Vozilo za kampiranje – stanovanje


0,40Starodobno vozilo (oldtimer) L kategorije


0,10Starodobno vozilo (oldtimer) M1 i N1 kategorije


0,30Starodobno vozilo (oldtimer) M2 i M3 kategorije


2,00Starodobno vozilo (oldtimer) N2 kategorije


4,00Starodobno vozilo (oldtimer) N3 kategorije


6,00Traktor ili traktorsko priključno vozilo


0,00Vozila za pokretne zabavne radnje (cirkus)


2,00

17.

VOZILA OPREMLJENA PLINSKOM INSTALACIJOM – LPG/CNG

dodatna naknada na osnovni iznos

L kategorija vozila


1,00M1 i N1 kategorija vozila


2,56M2 i M3 kategorija vozila


10,00N2 i N3 kategorija vozila


10,00

Članak 5.

Godišnja se naknada za privremeno registrirana motorna i priključna vozila plaća unaprijed, u visini utvrđenoj u članku 4. ovoga Pravilnika, razmjerno vremenu važenja privremene registracije vozila (od 60 dana do najduže 12 mjeseci).

Članak 6.

Godišnja naknada plaća se u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba.

Stanice za tehnički pregled vozila izdaju vlasnicima vozila potvrdu o obračunatoj godišnjoj naknadi.

Pravne osobe u čijem su sastavu stanice za tehnički pregled vozila i županijske uprave za ceste, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, dužni su, sukladno ovome Pravilniku, sklopiti ugovor o raspoređivanju naplaćenih sredstava godišnje naknade, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i obavljanju drugih poslova koji su s tim povezani.

Članak 7.

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade prema odredbi stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (»Narodne novine«, broj 35/2011. i 53/2011.).

Članak 9.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-02/68

Urbroj: 530-08-1-15-3

Zagreb, 31. kolovoza 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

96 09.09.2015 Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila