Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake

NN 98/2015 (14.9.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake

98 14.09.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1908

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013 i 48/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA UTVRĐIVANJE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA NA JAVNOM POZIVU ZA DODJELU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U ZAKUP I ZAKUP ZA RIBNJAKE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake (»Narodne novine«, broj 120/2013) u članku 2. riječi: »i ponuđenoj zakupnini« brišu se.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Početna zakupnina na javnom nadmetanju je najviša ponuđena zakupnina na javnom pozivu za nekretninu koja je predmet javnog nadmetanja.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/40

Urbroj: 525-07/0365-15-1

Zagreb, 8. rujna 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.