Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske

NN 99/2015 (16.9.2015.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1922

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 21. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog pletera, za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, odlikuju se

1. brigadir ŽELJKO (Franjo) IDEK

2. pukovnik DANIJEL (Marijan) BIŠKUP

3. pukovnik JOSIP (Ivan) KOLAREC

4. pukovnik ŽELJKO (Ivan) MARUŠIĆ

5. pukovnik KREŠIMIR (Ivan) VRANČIĆ

6. pukovnik DAMIR (Josip) GALEŠIĆ

7. pukovnik RANKO (Marijan) NOVOSELAC

8. bojnik MARINKO (Ante) BAKMAZ

9. bojnik MIROSLAV (Nikola) KATUŠA

10. bojnik STANKO (Božo) KNEZOVIĆ

11. bojnik ŽELJKO (Joso) MADŽAR

12. bojnik VJEKOSLAV (Dujo) MILKOVIĆ

13. bojnik ERIH (Ivan) MIROŠNIČENKO

14. bojnik MIHAEL (Mihael) PINTARIĆ

15. bojnik IVICA (Stanko) ŠUNJIĆ

16. bojnik OLIVER (Stjepan) ŠVOB

17. bojnica GORDANA (Nikola) TERZIN

18. bojnik ZDRAVKO (Luka) POFUK

19. satnik ŽELJKO (Stipan) BOTICA

20. satnik FRANJO (Vjekoslav) SEVERIN

21. satnik ROBERT (Ante) LUČIĆ

22. natporučnik ŽELJKO (Vlado) DODIG

23. natporučnik IVICA (Ante) DUJIĆ

24. natporučnik STEVO (Stjepan) ERNJEŠ

25. natporučnik ANĐELKO (Dane) LJUBAS

26. natporučnik NENAD (Antun) MATICA

27. natporučnik MARJAN (Ratko) PRPIĆ

28. natporučnik DAMIR (Dragutin) ŠTIMAC

29. natporučnik RANKO (Josip) VRBAN

30. natporučnik ŽELJKO (Pavao) ŽIVODER

31. poručnik MARIJO (Mile) SESAR

32. poručnik TOMISLAV (Slavko) MEŽNARIĆ

33. časnički namjesnik MIROSLAV (Stjepan) BESTEN

34. časnički namjesnik ZORAN (Zlatko) KOS

35. časnički namjesnik DUŠAN (Ladislav) KOŠAK

36. časnički namjesnik IVAN (Mijo) KUNŠTEK

37. časnički namjesnik ŽELJKO (Ivo) ŽIVKOVIĆ

38. stožerni narednik NIKŠA (Ivan) BARBIR

39. stožerni narednik JOZO (Đuro) BUDISAVLJEVIĆ

40. stožerni narednik ZORAN (Stjepan) CONJAR

41. stožerni narednik IVICA (Krševan) ČULINA

42. stožerni narednik STANKO (Jeronim) HACKENBERG

43. stožerni narednik PETAK (Marko) IVANDA

44. stožerni narednik ZORAN (Zvonko) JAKŠIĆ

45. stožerni narednik MARIJAN (Stjepan) JAPEC

46. stožerni narednik ŽELJKO (Mijo) KALINIĆ

47. stožerni narednik DRAŽEN (Martin) LOVOŠEVIĆ

48. stožerna narednica MERA (Ivan) LOZIĆ

49. stožerni narednik BRANKO (Josip) MARUŠIĆ

50. stožerni narednik MILJENKO (Slavko) MILČIĆ

51. stožerni narednik MARIO (Ivan) MIOŠIĆ

52. stožerni narednik JOSO (Božo) PAVIĆ

53. stožerni narednik ZORAN (Zlatko) PETRIČEVIĆ

54. stožerni narednik JOSIP (Ivan) RIMAC

55. stožerni narednik MIŠKO (Josip) ŠESTAN

56. stožerni narednik MLADEN (Stjepan) ŠPOLJARIĆ

57. stožerni narednik MIJODRAG (Petar) VRANKOVIĆ

58. stožerni narednik DRAŽEN (Jeronim) ZAGORANSKI

59. stožerni narednik STJEPAN (Mato) ZALAR

60. stožerni narednik IVICA (Vladimir) ZLODI

61. stožerni narednik MARIN (Franjo) ČAČIĆ

62. stožerna narednica SNJEŽANA (Ivan) MARASOVIĆ

63. stožerni narednik PETAR (Josip) MILIĆ

64. nadnarednik DUBRAVKO (Ivan) BADANJAK

65. nadnarednik ZDENKO (Tomo) BANOŽIĆ

66. nadnarednik MIROSLAV (Mato) BILEŠIĆ

67. nadnarednik FRANJO (Ivo) BLAŽANOVIĆ

68. nadnarednik NEVEN (Ivan) BOLJEŠIĆ

69. nadnarednik BARTUL (Ivan) ĐIVOJE

70. nadnarednik FRANJO (Ivo) GAVRANOVIĆ

71. nadnarednik TOMO (Martin) GRAHOVAC

72. nadnarednik SAŠA (Zlatko) HORVAT

73. nadnarednica VERA (Ivan) IVEZIĆ

74. nadnarednik FILKO (Vinko) KAKIĆ

75. nadnarednik IVICA (Petar) KAMBER

76. nadnarednik DRAGUTIN (Božo) KLARIĆ

77. nadnarednik TONĆI (Ivan) KOPRIVEC

78. nadnarednik ZORAN (Josip) LEPEN

79. nadnarednik ŽELJKO (Nikola) LEPESIĆ

80. nadnarednik SINIŠA (Ivan) LEVKUŠ

81. nadnarednik ŽELJKO (Blago) LJUBIČIĆ

82. nadnarednik NIKOLA (Mirko) MIKUŠA

83. nadnarednik ŽELJKO (Rudo) MILIĆ

84. nadnarednik ŽELJKO (Stjepan) NOVAČIĆ

85. nadnarednik DENIS (Stanko) PALEKA

86. nadnarednik JOZO (Antun) PAVIČIĆ

87. nadnarednik DAMIR (Ivan) PENTEK

88. nadnarednik MIROSLAV (Milan) RADIĆ

89. nadnarednik DRAGAN (Žarko) RADIŠIĆ

90. nadnarednik ALEN (Dragutin) RADOLOVIĆ

91. nadnarednik ĐURO (Stjepan) SEMIALJAC

92. nadnarednik DENIS (Tomislav) STANIĆ

93. nadnarednik ŽELJKO (Tomislav) ŠIKIĆ

94. nadnarednik HENRIKO (Marijan) ŠNIHUR

95. nadnarednik MIRKO (Ante) TOMIĆ

96. nadnarednik NENAD (Nikola) TOPOL

97. nadnarednica KSENIJA (Mile) VIŠNJIĆ ČAČIJA

98. nadnarednik DANIJEL (Stjepan) VOLPE

99. nadnarednik ZDRAVKO (Božo) VRCIĆ

100. nadnarednik TIHO (Ivan) VRGOČ

101. nadnarednik ŽELJKO (Ante) VUČEMILOVIĆ-ŠIMUNOVIĆ

102. nadnarednik VALTER (Josip) VUKIN

103. nadnarednik MIRKO (Jakob) VUKOJA

104. nadnarednik MARIO (Mirko) ZOVKO

105. nadnarednik ZLATKO (Zvonimir) ŽIVKOVIĆ

106. narednik ŽARKO (Andrija) AUGUSTIN

107. narednik MILIVOJ (Vladimir) ČAVUŽIĆ

108. narednik ŽELJKO (Ferdo) DAKIĆ

109. narednik JADRANKO (Petar) GRDIĆ

110. narednik JADRANKO (Ivan) HABIJANIĆ

111. narednik KRASNODAR (Vladimir) HRASTOVEC

112. narednik ZORAN (Mijo) JELUŠIĆ

113. narednik MILAN (Antun) KEŠERAC

114. narednik MARIJO (Josip) KIŠUR

115. narednik IVICA (Ivan) KUMPF

116. narednik IVAN (Stjepan) MAĐAR

117. narednik VLATKO (Mijo) PAPIĆ

118. narednik ZVONKO (Franjo) PETANJAK

119. narednik DAVOR (Antun) POTURICA

120. narednica ANKICA (Ćiril) RUNJE

121. narednik NENAD (Josip) SELEŠ

122. narednik IVICA (Ivan) SEMEŠ

123. narednik ŽELJKO (Drago) SMEŠNJAK

124. narednik ZLATKO (Josip) STRBAD

125. narednik ILIJA (Marko) ŠARAC

126. narednik JOSIP (Ivan) ŠPEHAR

127. narednik KRUNOSLAV (Josip) ŠTIMAC

128. narednik STJEPAN (Ivan) TESKAČ

129. narednik JOSIP (Krešimir) TOKIĆ

130. narednik NIKOLA (Stjepo) TURČINOVIĆ

131. narednik IVAN (Franjo) ŽGANEC

132. desetnik MARINKO (Blaž) BRKLJAČA

133. desetnik VLADO (Ivan) CRNKOVIĆ

134. desetnik TOMISLAV (Dragutin) HORVAT

135. desetnik ZDRAVKO (Stjepan) MARKOVIĆ

136. desetnik JURICA (Grgo) PAVIČIĆ

137. desetnik MARIJAN (Ivica) PILIĆ

138. desetnik MARIJAN (Drago) TEŽAČKI

139. skupnik VINKO (Jozo) KUŠTRO

140. skupnik ZLATKO (Nikola) VIDAKOVIĆ

141. razvodnik VLADIMIR (Martin) ANDRAŠEC

142. razvodnik VELIMIR (Marko) BANOVIĆ

143. razvodnik DEZSO (Janoš) BARONJI

144. razvodnik ŽELJKO (Marko) BILIĆ

145. razvodnik GORAN (Milenko) BJELOPETROVIĆ

146. razvodnik KRUNO (Stjepan) BOCKOVAC

147. razvodnik ŽELJKO (Đuro) BORZA

148. razvodnik IVICA (Stipe) BRČIĆ

149. razvodnik IVAN (Marko) CERANČEVIĆ

150. razvodnik PERO (Slavko) CINDRIĆ

151. razvodnik JOSIP (Marko) ĆOSIĆ

152. razvodnik ŽELJKO (Luka) ĆURKOVIĆ

153. razvodnik JURE (Juraj) DEVČIĆ

154. razvodnik DARKO (Marko) DJETELIĆ

155. razvodnik MILAN (Pavao) DUNDOVIĆ

156. razvodnik ANTUN (Ivan) ĐURIĆ

157. razvodnik ZLATKO (Vjekoslav) GAJŠEK

158. razvodnik MATO (Mato) GAVRAN

159. razvodnik STJEPAN (Franjo) GEPERT

160. razvodnik DAVOR (Karlo) GLAVAŠ

161. razvodnik NEDJELJKO (Ivan) GUDELJ

162. razvodnik MLADEN (Djuro) HORVAT

163. razvodnik MIJO (Ivan) ILIĆ

164. razvodnik PAVO (Mato) ILIJEVIĆ

165. razvodnik DAMIR (Ivan) IVANČIĆ

166. razvodnik VLADO (Drago) IVANOV

167. razvodnik DRAGAN (Nikola) JANŽEK

168. razvodnik ZORISLAV (Velibor) JELIĆ

169. razvodnik ZORAN (Mato) JURIK

170. razvodnik JAKOV (Ivan) KOKAN

171. razvodnik MARIO (Zdravko) KOLEK

172. razvodnik IVICA (Franjo) KOSTELAC

173. razvodnik DOBRINKO (Drago) KOVAČEVIĆ

174. razvodnik ŽELJKO (Petar) KOZIĆ

175. razvodnik IVICA (Josip) KRETONIĆ

176. razvodnik STEVO (Anton) KRIŠTOF

177. razvodnik ANTO (Marijan) KRIŽANOVIĆ

178. razvodnik MIROSLAV (Ana) KRSNIK

179. razvodnik BOŽIDAR (Karlo) KRZNARIĆ

180. razvodnik BRANKO (Antun) LOKNAR

181. razvodnik DEJAN (Milorad) LONČAR

182. razvodnik DARKO (Ignac) MATOŠ

183. razvodnik MARIJAN (Josip) MESARIĆ

184. razvodnik DRAGUTIN (Valent) MEZGA

185. razvodnik DRAŽEN (Pajo) MIHELIĆ

186. razvodnik RANKO (Mato) MOROVIĆ

187. razvodnik ANTUN (Stjepan) NAĐAKOVIĆ

188. razvodnik JOSIP (Dragan) NAGO

189. razvodnik IVICA (Josip) NAJBAUER

190. razvodnik VITOMIR (Ivan) NIKODEM

191. razvodnik JURE (Ivan) PLEŠ

192. razvodnik ELVIS (Ibrahim) POLIĆ

193. razvodnik IVICA (Duško) POLJIČAK

194. razvodnik ROBERT (Josip) PRAJNER

195. razvodnik MIROSLAV (Franjo) PREGEB

196. razvodnik SAŠA (Stjepan) RAJNDL

197. razvodnik RUDOLF (Nikola) RAKIĆ

198. razvodnik MARIO (Antun) RAZUMOVIĆ

199. razvodnik MARKO (Ante) RONČEVIĆ

200. razvodnik STIPE (Dane) RUKAVINA

201. razvodnik MARIJAN (Ivan) RUŽIĆ

202. razvodnik IVAN (Josip) SIKRA

203. razvodnik TOMISLAV (Josip) SINKO

204. razvodnik ANTE (Ivo) SIVONJIĆ

205. razvodnik ZLATKO (Marko) SKELEDŽIJA

206. razvodnik IVAN (Pavo) SKENDER

207. razvodnik VLADO (Antun) SKLEPIĆ

208. razvodnik DRAŽEN (August) SOKOL

209. razvodnik MATO (Ivan) STANIČIĆ

210. razvodnik FRANJO (Tomo) STJEPANOVIĆ

211. razvodnik IVAN (Blaž) STRGANAC

212. razvodnik STJEPAN (Đuro) ŠAJFAR

213. razvodnik IGOR (Dušan) ŠAKIĆ

214. razvodnik TOMISLAV (Zlatko) ŠEBETIĆ

215. razvodnik DARKO (Ilija) ŠIMIĆ

216. razvodnik PAVEL (Ištvan) ŠIPOŠ

217. razvodnik ZLATKO (Petar) ŠKRLEC

218. razvodnik ŽELJKO (Ivan) ŠPEHAR

219. razvodnik DAMIR (Ante) ŠUNJIĆ

220. razvodnik MARIO (Krunoslav) TISSAUER

221. razvodnik VLADO (Ivan) TKALČEVIĆ

222. razvodnik ANTUN (Antun) TUKSAR

223. razvodnik DAMIR (Antun) WEH

224. razvodnik ANTUN (Stjepan) ZADRO

225. razvodnik MATEO (Ivan) ŽIŽIĆ

226. pozornik BERISLAV (Stanislav) URBANEK

227. vojnik ZVONKO (Matija) KIJANICA.

Klasa: 060-03/15-16/05

Urbroj: 71-03/3-15-01

Zagreb, 27. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.