Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

NN 105/2015 (2.10.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2061

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine« broj 64/14. i 41/15.) u članku 24. briše se stavak 4.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/9

Urbroj: 531-01-15-1

Zagreb, 23. rujna 2015.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.