Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

NN 107/2015 (7.10.2015.), Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2082

Na temelju članka 13. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj sljedećih obrazaca za podnošenje podnesaka u predstečajnom i stečajnom postupku:

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka na temelju članka 16. Stečajnog zakona (obrazac 1.)

2 Prijedlog vjerovnika za otvaranje predstečajnog postupka na temelju članka 16. Stečajnog zakona (obrazac 2.)

3. Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku na temelju članka 36. Stečajnog zakona (obrazac 3.)

4. Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama na temelju članka 41. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 4.)

5. Očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama na temelju članka 41. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 5.)

6. Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika na temelju članka 42. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 6.)

7. Tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 7.)

8. Dopuna tablice prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 5. Stečajnog zakona (obrazac 8.)

9. Tablica osporenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 3. Stečajnog zakona (obrazac 9.)

10. Dopuna tablice osporenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 5. Stečajnog zakona (obrazac 10.)

11. Obrazac za glasovanje u predstečajnom postupku na temelju članka 58. Stečajnog zakona (obrazac 11.)

12. Prijedlog dužnika za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 16. i 109. Stečajnog zakona (obrazac 12.)

13. Prijedlog vjerovnika za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 16. i 109. Stečajnog zakona (obrazac 13.)

14. Prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 14.)

15. Prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 444. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 15.)

16. Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnoga postupka na temelju članka 429. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 16.)

17. Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnoga postupka na temelju članka 444. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 17.)

18. Prijava tražbine u stečajnom postupku na temelju članka 257. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 18.)

19. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava na temelju članka 259. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 19.)

20. Izvješće stečajnoga upravitelja o tijeku stečajnoga postupka i o stanju stečajne mase na temelju članka 89. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 20.)

21. Izvješće stečajnoga upravitelja o stanju stečajne mase na temelju članka 289. stavka 6. Stečajnog zakona (obrazac 21.)

22. Završni račun stečajnoga upravitelja (obrazac 22.).

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Sadržaj i oblik obrazaca propisanih ovim Pravilnikom objavljuje se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/118

Urbroj: 514-01-15-01

Zagreb, 28. rujna 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

107 07.10.2015 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku