Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine

NN 109/2015 (12.10.2015.), Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2113

Na temelju članka 42. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2015. donio je

ODLUKU
O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE

109 12.10.2015 Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine 109 12.10.2015 Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine 109 12.10.2015 Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine 109 12.10.2015 Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine