Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine

NN 109/2015 (12.10.2015.), Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2117

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2015. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2016. godine i to na:

– ukupne prihode u iznosu od      5.330.110.960 kuna

– ukupne rashode u iznosu od      5.330.110.960 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/15-01/05

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

109 12.10.2015 Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine