Zakon o izmjeni Zakona o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o izmjeni Zakona o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)

HRVATSKI SABOR

2130

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA – SOCIETAS EUROPEA (SE) I EUROPSKOG GOSPODARSKOG INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU)

Proglašavam Zakon o uvođenju Europskog društva Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/1S-01/116

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA – SOCIETAS EUROPEA (SE) I EUROPSKOG GOSPODARSKOG INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU)

Članak 1.

U Zakonu o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) (»Narodne novine«, br. 107/07.) u članku 5. riječi: »Izdavatelj »Narodnih novina«« zamjenjuju se riječima: »Registarski sud«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Klasa: 022-03/15-01/147

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.