Zakon o izmjeni Zakona o javnobilježničkim pristojbama

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o izmjeni Zakona o javnobilježničkim pristojbama

HRVATSKI SABOR

2134

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA

O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o javnobilježničkim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/121

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o javnobilježničkim pristojbama (»Narodne novine«, br. 72/94., 74/95., 87/96. i 112/12.) u članku 10. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. osnivači jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u vezi s osnivanjem društva i članovi tog društva za isprave i radnje javnog bilježnika u vezi s likvidacijom društva.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Klasa: 022-03/15-01/142

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.