Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

HRVATSKI SABOR

2135

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/122

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA
U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Članak 1.

U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08. i 88/10.) članak 9. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

«.

A

B

C

D

Prva skupina

0,1700

0,1564

0,1360

0,1224

Druga skupina

0,1360

0,1224

0,1020

0,0884

Treća skupina

0,1020

0,0884

0,0680

0,0544

«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:


A

B

C

D

Prva skupina

0,0340

0,0326

0,0292

0,0272

Druga skupina

0,0272

0,0258

0,0238

0,0224

Treća skupina

0,0204

0,0190

0,0170

0,0156

Četvrta skupina

0,0136

0,0088

0,0068

0,0068

«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Klasa: 022-03/15-01/134

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

110 13.10.2015 Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama 110 13.10.2015 Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama