Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina

NN 117/2015 (27.10.2015.), Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina

117 27.10.2015 Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2213

Na temelju članka 37. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

I.

Donosi se Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina.

Višegodišnji program gradnje iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/328

Urbroj: 50301-05/25-15-4

Zagreb, 14. listopada 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

VIŠEGODIŠNJI PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

117 27.10.2015 Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 117 27.10.2015 Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 117 27.10.2015 Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 117 27.10.2015 Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 117 27.10.2015 Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina