Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Južnoj Africi

NN 119/2015 (30.10.2015.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Južnoj Africi

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2243

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1301/36, urbroj: 5030115/1-15-23 od 21. listopada 2015. donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA

REPUBLIKE HRVATSKE

Prof dr. sc. NENAD PRELOG, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Južnoj Africi, sa sjedištem u Pretoriji, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Zambiji, sa sjedištem u Pretoriji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/15-02/42

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 23. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

119 30.10.2015 Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Južnoj Africi 119 30.10.2015 Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Južnoj Africi