Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

NN 119/2015 (30.10.2015.), Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2248

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 41/14 i 143/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (»Narodne novine«, br. 17/15 i 78/15), u članku 3. iza točke 3. dodaje se točka 3.a koja glasi:

»3.a iznos prihoda od igara na sreću koji se temeljem točke 3. ovoga članka raspoređuje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za aktivnost A777058 Pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu u postotku od 10,94%, umanjit će se za iznos od 1.000.000,00 kuna koji će se rasporediti u razdjel 040 Ministarstvo unutarnjih poslova za projekt K553026 Izgradnja kapaciteta u području azila viznog sustava i ilegalnih migracija. Prijenos sredstava iz ove točke izvršit će Ministarstvo financija.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/109

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 29. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.