Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok sv. Katarina - Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja

NN 119/2015 (30.10.2015.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok sv. Katarina - Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2253

Na temelju članka 80. stavka 4. podstavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKA POSEBNE NAMJENE: 1) »LUKA NAUTIČKOG TURIZMA – SVETA KATARINA« NA DIJELU k.o. PULA I DIJELU k.o. ŠTINJAN; I 2) »LUKA 2« NA DIJELU k.o. ŠTINJAN, NA LOKACIJI RAZVOJNOG PROGRAMA BRIJUNI RIVIJERA – »OTOK SV. KATARINA – MONUMENTI« I U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA IZVAN LUČKOG PODRUČJA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja (»Narodne novine«, br. 44/12 i 40/15), točka II. mijenja se i glasi:

»Kopneni i morski dio lučkog područja luke posebne namjene – »Luke nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan, označen je točkama sa svojim koordinatama izraženim u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

TOČKA

E

N

1

288 282,30

4 974 329,59

2

288 220,32

4 974 288,29

3

288 196,30

4 974 223,76

4

288 404,46

4 974 184,76

5

288 406,55

4 974 232,35

6

288 596,28

4 974 228,84

7

288 684,44

4 974 209,97

8

288 871,71

4 974 174,59

9

288 841,94

4 974 017,05

10

288 567,70

4 973 956,55

11

288 378,39

4 973 966,34

12

288 185,70

4 974 085,66

13

288 122,75

4 974 121,87

14

288 113,53

4 974 137,55

15

288 153,70

4 974 172,24

16

288 161,16

4 974 184,96

17

288 156,34

4 974 198,23

18

288 157,67

4 974 212,30

19

288 184,22

4 974 288,51

20

288 191,89

4 974 306,21

21

288 201,73

4 974 322,81

22

288 206,17

4 974 329,03

23

288 210,66

4 974 335,24

24

288 221,70

4 974 347,81

25

288 234,73

4 974 358,32

26

288 251,57

4 974 368,15

27

288 267,49

4 974 379,41

28

288 284,46

4 974 393,46

29

288 301,65

4 974 406,74

30

288 317,57

4 974 415,90

31

288 341,77

4 974 431,21

32

288 360,31

4 974 453,04

33

288 380,29

4 974 479,18

34

288 400,02

4 974 490,63

35

288 422,44

4 974 494,91

36

288 457,90

4 974 499,00

37

288 474,98

4 974 500,70

38

288 491,91

4 974 503,47

39

288 515,23

4 974 505,75

40

288 538,36

4 974 506,09

41

288 561,44

4 974 504,51

42

288 584,79

4 974 501,37

43

288 608,00

4 974 497,32

44

288 637,26

4 974 489,65

45

288 665,71

4 974 479,41

46

288 686,63

4 974 470,63

47

288 708,47

4 974 464,47

48

288 719,03

4 974 460,35

49

288 729,31

4 974 455,56

50

288 740,39

4 974 444,43

51

288 733,89

4 974 429,27

52

288 701,46

4 974 450,41

53

288 641,38

4 974 468,73

54

288 602,06

4 974 269,01

1

288 282,30

4 974 329,59

Kopneni i morski dio lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji otok Sv. Katarina – Monumenti, označen je točkama sa svojim koordinatama izraženim u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

TOČKA

E

N

50

288 740,39

4 974 444,43

51

288 733,89

4 974 429,27

52

288 701,46

4 974 450,41

53

288 641,38

4 974 468,73

54

288 602,06

4 974 269,01

55

289 058,91

4 974 192,65

56

289 321,77

4 974 146,91

57

289 328,74

4 974 149,56

58

289 292,02

4 974 212,17

59

289 273,26

4 974 250,24

60

289 221,84

4 974 343,45

61

289 215,51

4 974 356,25

62

289 195,09

4 974 397,03

63

289 193,70

4 974 399,79

64

289 191,06

4 974 403,31

65

289 188,87

4 974 407,94

66

289 183,10

4 974 419,25

67

289 132,13

4 974 517,54

68

289 131,82

4 974 517,80

69

289 131,58

4 974 518,14

70

289 122,52

4 974 522,45

71

289 110,30

4 974 528,26

72

289 089,79

4 974 537,96

73

289 067,79

4 974 548,35

74

288 997,13

4 974 581,58

75

288 996,01

4 974 581,53

76

288 995,12

4 974 582,20

77

288 994,85

4 974 583,29

78

288 995,33

4 974 584,30

79

288 996,67

4 974 604,02

80

288 997,99

4 974 619,86

81

288 971,52

4 974 622,95

82

288 935,02

4 974 625,21

83

288 897,74

4 974 623,15

84

288 886,21

4 974 621,47

85

288 813,86

4 974 616,37

86

288 787,22

4 974 552,05

87

288 777,22

4 974 527,89

88

288 765,99

4 974 501,83

89

288 750,61

4 974 468,39

50

288 740,39

4 974 444,43

Pomorsko dobro izvan lučkog područja na dijelu k.o. Štinjan, označeno je točkama sa svojim koordinatama izraženim u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

TOČKA

E

N

14

288 113,53

4 974 137,55

15

288 153,70

4 974 172,24

16

288 161,16

4 974 184,96

17

288 156,34

4 974 198,23

18

288 157,67

4 974 212,30

19

288 184,22

4 974 288,51

20

288 191,89

4 974 306,21

21

288 201,73

4 974 322,81

22

288 206,17

4 974 329,03

23

288 210,66

4 974 335,24

107

288 169,15

4 974 354,81

108

288 172,77

4 974 355,49

109

288 167,78

4 974 377,84

110

288 110,56

4 974 397,48

111

288 070,28

4 974 416,93

112

288 064,88

4 974 409,06

113

288 056,32

4 974 395,90

114

288 050,85

4 974 388,79

115

288 052,08

4 974 384,20

116

288 058,17

4 974 375,68

117

288 072,46

4 974 366,79

118

288 083,60

4 974 362,92

119

288 102,10

4 974 360,85

120

288 113,65

4 974 355,46

121

288 122,00

4 974 340,86

122

288 122,97

4 974 323,16

123

288 120,02

4 974 315,45

124

288 109,89

4 974 303,78

125

288 096,25

4 974 300,80

126

288 082,16

4 974 296,75

127

288 072,71

4 974 291,94

128

288 056,39

4 974 284,34

129

288 042,71

4 974 276,81

130

288 032,68

4 974 267,04

131

288 019,51

4 974 251,97

132

288 015,53

4 974 246,65

133

288 011,50

4 974 239,75

134

288 009,25

4 974 234,19

135

288 007,83

4 974 226,78

136

288 007,87

4 974 214,13

137

288 006,63

4 974 200,81

138

288 004,89

4 974 199,62

139

288 004,85

4 974 195,94

140

288 006,44

4 974 191,87

141

288 008,04

4 974 181,51

142

288 010,59

4 974 179,16

143

288 015,01

4 974 168,19

144

288 018,95

4 974 160,40

145

288 024,42

4 974 156,79

146

288 039,48

4 974 145,65

147

288 045,66

4 974 142,69

148

288 055,77

4 974 142,56

149

288 073,70

4 974 136,62

150

288 088,84

4 974 133,05

151

288 093,27

4 974 132,75

14

288 113,53

4 974 137,55

U obuhvatu granice lučkog područja luke posebne namjene – »Luke nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan su u cijelosti čestice zemljišta katastarskih i zemljišnoknjižnih brojeva: 124 i 125 na dijelu k.o. Pula, te djelomično čestice zemljišta i zgrade katastarskih i zemljišnoknjižnih brojeva: 273, 280/14, 241/8, 241/14 i 188 (zgr.) na dijelu k.o. Štinjan.

Površina lučkog područja luke posebne namjene – »Luke nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan iznosi 223.900 m², od čega je 42.101 m² kopneni prostor, a 181.799 m² morski akvatorij.

U obuhvatu granice lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji otok Sv. Katarina – Monumenti su u cijelosti čestice zemljišta katastarskih i zemljišnoknjižnih brojeva: 241/13 i 240/3 na dijelu k.o. Štinjan, te djelomično čestice zemljišta katastarskih i zemljišnoknjižnih brojeva: 241/11, 241/10, 241/7, 241/14 i 280/14 na dijelu k.o. Štinjan.

Površina lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji otok Sv. Katarina – Monumenti iznosi 200.000 m², od čega je 92.459 m² kopneni prostor, a 107.541 m² morski akvatorij.

U obuhvatu granice pomorskog dobra izvan lučkog područja je u cijelosti čestica zgrade katastarskog i zemljišnoknjižnog broja 53 (zgr.) na dijelu k.o. Štinjan, te djelomično čestice zemljišta i zgrade katastarskih i zemljišnoknjižnih brojeva: 280/1, 280/10, 280/14, 273 i 188 (zgr.) na dijelu k.o. Štinjan.

Površina pomorskog dobra izvan lučkog područja iznosi 30.672 m².

Ukupna površina lučkog područja i pomorskog dobra izvan lučkog područja iznosi 454.572 m², a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi – geodetskom snimku područja, koja čini Prilog ove Odluke, a ne objavljuje se u Narodnim novinama.«.

II.

U točki VI. stavku 2. podstavku b) iza riječi: »luke« dodaju se riječi: »i prihoda ostvarenog na pomorskom dobru izvan lučkog područja«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/443

Urbroj: 50301-05/18-15-4

Zagreb, 29. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

119 30.10.2015 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok sv. Katarina - Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja