Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija

NN 120/2015 (2.11.2015.), Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija

120 02.11.2015 Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2279

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU HUMANITARNIH AKCIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se razvrstavanje humanitarnih akcija u vrste prema oznakama vrste sukladno svrhama prikupljanja u pružanja humanitarne pomoći propisanim u članku 2. stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15).

Članak 2.

Vrste humanitarnih akcija su sljedeće:

– liječenje bolesti

– liječenje djece

– liječenje odraslih osoba

– rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

– nabava medicinskih uređaja i opreme

– nabava ortopedskih i drugih pomagala

– zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina

– zadovoljavanje potreba za prehranom i odjećom

– unaprjeđenje uvjeta školovanja

– obnova javnih i drugih objekata

– smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem

– ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti

– ostale humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći.

Članak 3.

Oznaka vrste humanitarne akcije je oznaka sastavljena od kombinacije velikih tiskanih slova koja se dodjeljuje svakoj humanitarnoj akciji na način da humanitarna akcija

– vrste »liječenje bolesti« dobiva oznaku vrste »LB«

– vrste »liječenje djece« dobiva oznaku vrste »LD«

– vrste »liječenje odraslih osoba« dobiva oznaku vrste »LO«

– vrste »rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom« dobiva oznaku vrste »REH«

– vrste »nabava medicinskih uređaja i opreme« dobiva oznaku vrste »NMU«

– vrste »nabava ortopedskih i drugih pomagala« dobiva oznaku vrste »NODP«

– vrste »zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina« dobiva oznaku vrste »SPSOS«

– vrste »zadovoljavanje potreba za prehranom i odjećom« dobiva oznaku vrste »PHO«

– vrste »unaprjeđenje uvjeta školovanja« dobiva oznaku vrste »ŠK«

– vrste »obnova javnih i drugih objekata« dobiva oznaku vrste »OJO«

– vrste »smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem« dobiva oznaku vrste »KAT«

– vrste »ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti« dobiva oznaku vrste »USI«

– vrste »ostale humanitarne akcije« u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći dobiva oznaku vrste »OST«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/22

Urbroj: 519-03-2-3/2-15-1

Zagreb, 2. studenoga 2015.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske i
ministrica socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.