Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći

NN 120/2015 (2.11.2015.), Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2280

Na temelju članka 14. stavka 6. i članka 20. stavka 3. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU LOGOTIPA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i logotipa humanitarne akcije.

Članak 2.

Po izvršnosti rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći stalni prikupljatelj humanitarne pomoći stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Logotip iz stavka 1. ovoga članka ima pravokutni oblik i ljubičaste je boje na bijeloj podlozi.

U sredini logotipa s lijeve strane nalazi se veliko tiskano slovo »H«, a do njega devet identičnih kvadrata.

Iznad središnjeg dijela logotipa nalazi se riječ: »STALNI«, a ispod središnjeg dijela logotipa nalazi se riječ: »PRIKUPLJATELJ«.

Logotip je obrubljen ljubičastom linijom.

Izgled logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći prikazan je u Dodatku I koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

U slučaju povećavanja ili smanjivanja logotipa moraju se zadržati njegovi omjeri propisani u Dodatku I. ovog Pravilnika.

Članak 3.

Po izvršnosti rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije.

Logotip iz stavka 1. ovoga članka ima pravokutni oblik i crvene je boje na bijeloj podlozi.

U sredini logotipa s lijeve strane nalaze se stilizirana slova »HA«, a do njih pet potpunih i tri djelomična crvena kvadrata koji prate liniju stiliziranih slova »HA«.

Iznad središnjeg dijela logotipa nalazi se riječ: »HUMANITARNA«, a ispod središnjeg dijela logotipa nalazi se riječ: »AKCIJA«.

Ovisno o vrsti humanitarne akcije, na stiliziranom slovu »HA« nalazi se oznaka vrste odobrene humanitarne akcije (LB, LD, LO, REH, NMU, NODP, SPSOS, PHO, ŠK, OJO, KAT, USI, OST).

Logotip je obrubljen crvenom linijom.

Izgled logotipa iz stavka 1. ovoga članka, za svaku pojedinu oznaku vrste humanitarne akcije, prikazan je u Dodatku II koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

U slučaju povećavanja ili smanjivanja logotipa iz stavka 1. ovoga članka moraju se zadržati njegovi omjeri propisani u Dodatku II. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/23

Urbroj: 519-03-2-3/2-15-1

Zagreb, 2. studenoga 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

DODATAK I.

IZGLED LOGOTIPA ZA STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI


DODATAK II.

IZGLED LOGOTIPA HUMANITARNE AKCIJE ZA SVAKU POJEDINU OZNAKU VRSTE HUMANITARNE AKCIJE


120 02.11.2015 Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći