Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne ak­cije

NN 120/2015 (2.11.2015.), Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne ak­cije

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2282

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJSKOJ OZNACI HUMANITARNE AKCIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj evidencijske oznake odobrene humanitarne akcije.

Članak 2.

Evidencijska oznaka humanitarne akcije je oznaka sastavljena od kombinacije velikih tiskanih slova, simbola i brojeva koja se dodjeljuje svakoj odobrenoj humanitarnoj akciji.

Članak 3.

Evidencijska oznaka humanitarne akcije sastoji se od dva dijela koja su međusobno odijeljena kosom crtom.

Prvi dio evidencijske oznake sadrži oznaku županije u kojoj je sjedište nadležnog ureda državne uprave u županiji koji je donio rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije iza kojeg se nalazi vodoravna crta i velika tiskana slova: »HA«.

Drugi dio evidencijske oznake sadrži oznaku vrste humanitarne akcije s obzirom na svrhu organiziranja, brojčanu oznaku kalendarske godine u kojoj je doneseno rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije te redni broj akcije odobrene od strane tog nadležnog ureda u navedenoj kalendarskoj godini, koji su međusobno odvojeni vodoravnom crtom.

Članak 4.

Oznaka županije, odnosno Grada Zagreba, iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, sastoji se od kombinacije velikih tiskanih slova koja su dodijeljena svakoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu i navedena su u Dodatku koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Brojčana oznaka kalendarske godine iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika sadrži posljednje dvije znamenke te godine.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/26

Urbroj: 519-03-2-3/2-15-1

Zagreb, 2. studenoga 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

DODATAK

Redni broj

Naziv županije u kojoj je sjedište ureda državne uprave

Oznaka
županije

1.

Grad Zagreb

GZG

2.

Bjelovarsko-bilogorska županija

BBŽ

3.

Brodsko-posavska županija

BPŽ

4.

Dubrovačko-neretvanska županija

DNŽ

5.

Istarska županija

6.

Karlovačka županija

7.

Koprivničko-križevačka županija

KKŽ

8.

Krapinsko-zagorska županija

KZŽ

9.

Ličko-senjska županija

LSŽ

10.

Međimurska županija

11.

Osječko-baranjska županija

OBŽ

12.

Požeško-slavonska županija

PSŽ

13.

Primorsko-goranska županija

PGŽ

14.

Sisačko-moslavačka županija

SMŽ

15.

Splitsko-dalmatinska županija

SDŽ

16.

Šibensko-kninska županija

ŠKŽ

17.

Varaždinska županija

18.

Virovitičko-podravska županija

VPŽ

19.

Vukovarsko-srijemska županija

VSŽ

20.

Zadarska županija

21.

Zagrebačka županija

ZGŽ

120 02.11.2015 Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne ak­cije