Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 120/2015 (2.11.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2289

Na osnovi članka 27. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 14. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14.i 144/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 94. sjednici održanoj 23. listopada 2015. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj: 118/13. i 11/14.) u članku 4. stavku 2. iza riječi:« radnika« umjesto zareza stavlja se točka i riječi: »osim u slučaju kada je ukupna vrijednost nabave veća od vrijednosti pravnog posla utvrđenog člankom 36. stavkom 3. Statuta Zavoda« brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/264

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 23. listopada 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.