Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

NN 120/2015 (2.11.2015.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

HRVATSKI SABOR

2291

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 100 od 18. rujna 2015. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O TROŠARINAMA

U članku 34. u izmijenjenom članku 90. stavku 11. iza riječi: »rješenjem« pogreškom je otisnut zarez.

U članku 37. u dodanom članku 102.a stavku 1. točki 6. riječi u zagradi koje glase: »(članak 29. stavak 7.)« trebaju glasiti: »(članak 29. stavak 6.)«.

Klasa: 011-03115-01/05

Zagreb, 22. listopada 2015.

Tajnica

Hrvatskoga sabora

dr. se. Lidija Bagarić, v. r.