Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gabonskoj Repub­lici

NN 122/2015 (6.11.2015.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gabonskoj Repub­lici

122 06.11.2015 Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gabonskoj Repub­lici

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2308

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1301/14, urbroj: 5030115/1-15-23 od 26. listopada 2015., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ZVONIMIR FRKA PETEŠIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Rabatu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gabonskoj Republici, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/15-02/43

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 30. listopada 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.